Annons

Röster från golvet på avdelning 19

Debattartikel av sjuksköterskor på avdelning 19.
Växjö • Publicerad 3 maj 2021
Detta är en opinionstext i Vxonews. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Vi sjuksköterskor på ortopeden i Växjö har ett ansträngt läge personalmässigt. Tror det behövs sex stycken hyrsköterskor i sommar. På Region Kronobergs Intranät kan man läsa angående hur det går för regionen med semesterrekryteringen. Där presenterar HR-specialist och HR-strateg i siffor hur det går för regionen att tillsätta de tjänster som krävs inför sommaren. Till min förvåning är inte sjuksköterskor med i denna presentationen.

Det har varit en mycket ansträngd höst, vinter och vår. Dels har sjukfrånvaron varit högre än vanligt och majoriteten av alla arbetspass har varit underbemannade. Det har också varit mer vårdtungt på grund av att vi även fått vårda patienter som i vanliga fall hade placerats på den akutgeriatriska avdelningen men som blev en covidavdelning i början av pandemin och är det fortfarande. Dessa patienter är mycket vårdkrävande på grund av hög ålder samt multisjuklighet. Denna patientgrupp har dessutom svårt att göra sin egen röst hörd då de ofta kan ha en demens diagnos eller kognitiv svikt. Vi har arbetet hårt för att patienterna inte ska bli lidande men desvärre är vår upplevelse att detta känts omöjligt vissa arbetspass. Den upplevelsen har vi även fått bekräftad då vi gång på gång fått höra att vi brister i omvårdnaden, dokumentationen samt rutiner i allmänhet. Detta har skapat en känsla av frustration då vi omöjligt kan föreställa oss hur vi som redan kämpar över vår förmåga skulle kunna prestera ytterligare. Nu väljer kollegor att söka sig bort från avdelningen.

Annons

Vi har frågat chefen vad man tänker kring satsningar att behålla personalen som är kvar. Enda satsningen är sommarbonusen om man avstår semester under semesterperioden, dock är det nya att du då bara får ta en av dina semesterveckor i anslutning till semesterperioden!

Således kan man sammanfatta satsningen som en sämre variant av något som erbjudits personalen varje sommar i flera år redan, kan man kalla detta för satsning? Känns snarare som ett ironiskt skämt! I mina kollegors och mina öron låter det konstigt att man från ledningen har synpunkter på att vi inte gör ett tillfredsställande arbete, att vi måste förbättra oss samtidigt som man inte verkar vara intresserad av att behålla erfaren och kompetent personal. Hur tänker man att kvalitén ska bli på vården när kompetent personal lämnar arbetsplatsen? Vi har alla mer eller mindre tagit upp detta på möten och det känns som att vår avdelningschef gör så gott hon kan och att de resurser som krävs är utanför hennes kontroll. Problemet behövs lyftas högre upp till de som har makten det vill säga politikerna.

Region Kronobergs värdegrund lyder: ”Vårt uppdrag är att främja hälsa, hållbarhet och tillväxt i Kronoberg. Vår vision är ett gott liv i ett livskraftigt Kronoberg. Det ska vara attraktivt att bo, arbeta och leva i vårt län.” Detta uppdrag åligger oss som arbetar i vården på golvet, nära patienterna, vi känner oss stundtals maktlösa att fullfölja detta uppdrag utan tillräckliga resurser det vill säga fler medarbetare. Svaret att det inte finns tillräckligt med pengar klingar väldigt illa mot den kostnad det innebär för regionen att ta in hyrpersonal.

Vi ser inte fram emot sommaren eftersom att jobba med hyrsköterskor innebär även att den fastanställda personalen får ta mer ansvar och samtidigt se hur pengarna som skulle satsas på oss som är kvar går till hyrpersonal.

Avslutningsvis kan nämnas att årets löneökning inte bidragit till att vi känner oss särskilt uppskattade.

Sjuksköterskor på avdelning 19

–––––

Vi tar gärna emot debattartiklar och insändare. Skicka din text till tips@vxonews.se. Vi garanterar inte publicering. Läs mer nedan.

Annons
Annons
Annons
Annons