Annons
Debatt

S: ”Ingen ung ska behöva må dåligt eller riskera att dö”

Svar på debattartikel i VXOnews den 3 januari 2022 ”Växjöelever: Sluta ignorera den psykiska ohälsan bland unga!”
Publicerad 17 januari 2022
Detta är en opinionstext i Vxonews. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
.
.Foto: LINNEA RHEBORG

Socialdemokraterna ser allvarligt på att många barn och unga mår dåligt. Vi vill tacka de unga debattörerna för deras engagemang och deras konkreta förslag som de lyfter fram. Psykisk ohälsa är ett samhällsproblem som i alltför stor utsträckning drabbar unga. Enligt Folkhälsomyndigheten och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor mår var femte ungdom inte bra och var tredje ung person upplever ångest, oro eller ängslan. Samtidigt är den vanligaste dödsorsaken bland unga självmord och även bland vuxna fortsätter det att vara en av de vanligare dödsorsakerna.

Socialdemokraterna menar att det inte får spela någon roll på vilken skola du går på för att du ska få hjälp. Idag ser tillgängligheten till god elevhälsa olika ut på olika skolor. Stödet till dem som mår dåligt måste bli bättre och visa på samma höga kvalité i hela Kronoberg, oavsett vilken kommun man bor i. Ingen ung ska behöva må dåligt eller riskera att dö, det ska finnas hjälp som stoppar detta.

Annons

Socialdemokraterna i Växjö kommun föreslog 2019 att en genomlysning av hela elevhälsan skulle göras, vilket nu görs. Från årsskiftet kommer hela elevhälsan att göras om för att få större likvärdighet. Socialdemokraterna vill få in fler kuratorer, psykologer och sjuksköterskor på skolorna så att man alltid kan få hjälp när det behövs. Även behovet av specialpedagoger och speciallärare är stort.

Från nationellt håll lägger den socialdemokratiska regeringen flera miljarder på att motverka psykisk ohälsa. Regeringen vill bland annat ge mer resurser till arbetet för att motverka självmord, stärka vårdcentralerna så att fler kan få hjälp där och öka resurserna till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).

Köerna till BUP behöver kortas ned så att de som behöver utredning och behandling av specialistvård kan få det så snart som möjligt. I Region Kronoberg är köerna längst för fördjupade utredningar. Sen regionen öppnade upp för privata aktörer inom BUP har inflöde av barn och unga som söker sig till BUP fortsatt öka. Socialdemokraterna inser att det finns stora utmaningar med tillgängligheten till BUP men är övertygade om att privatisering inte är lösningen på problemet.

BUP är en oerhört viktig verksamhet men det är viktigt att debatten om barn och ungas psykiska hälsa inte bara handlar om BUP. För att öka ungas psykiska hälsa behöver vi stärka allt det som ibland kallas första linjens hälso- och sjukvård. Det innebär, precis som vi nämnde, att elevhälsan behöver utökas. Det innebär också att vårdcentralernas kompetens att möta unga som mår dåligt behöver öka och våra regionala familjecentraler får mer resurser. Inte minst vill vi lyfta och stärka ungdomsmottagningarnas roll och möjlighet att jobba mer med ungas psykiska hälsa. Just nu ökar köerna för samtal hos ungdomsmottagningarna men det finns inte tillräckligt med kuratorer för att möta behovet. Vi tycker det är oerhört viktigt att ungdomsmottagningar fortsätter finns i hela Kronoberg och att de får mer resurser så att fler kuratorer kan anställas.

Ingen ung ska känna att denne lämnas ensam när livet känns tufft. Det ska alltid finnas någon att prata med. För att nå dit behöver vi jobba på många olika nivåer. Stat, region, kommun och det civila samhället måste jobba tillsammans. Vi tar barn och ungas oro på största allvar och träffar gärna skribenterna för en dialog och lyssnar på vad mer vi kan göra i Växjö kommun och Region Kronoberg.

Malin Lauber (S), kommunalråd i opposition

Henrietta Serrate (S), regionråd i opposition

–––––

Håller du med eller går åsikterna isär? Har du åsikter om andra ämnen? Vi tar gärna emot debattartiklar och insändare. Skicka din text till tips@vxonews.se. Vi garanterar inte publicering. Läs mer nedan.

Malin Lauber och Henrietta Serrate.
Malin Lauber och Henrietta Serrate.Foto: Pressbild

Här saknas innehåll

Annons
Annons
Annons
Annons