Annons

S, V och MP: ”En trygg och jämlik omsorg för alla”

Debattartikel av Malin Lauber (S), Maria Garmer (V) och Magnus P. Wåhlin (MP).
Debatt • Publicerad 3 januari 2023
Detta är en opinionstext i Vxonews. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Maria Garmer (V), Malin Lauber (S) och Magnus P. Wåhlin (MP)
Maria Garmer (V), Malin Lauber (S) och Magnus P. Wåhlin (MP)Foto: Pressbild

Växjö kommun ska vara en motpol till den högerkonservativa regeringen. Växjö ska vara en välkomnande, öppen, jämlik, trygg och hållbar kommun - lika rättigheter ska vara en självklarhet. Därför är det viktigt att du kan vara trygg med att när du eller en anhörig åldras ska ni få den omsorg ni behöver. Detta är en av prioriteringarna i det nya styret bestående av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

Omsorgen i Växjö kommun brottas med problem. Det är svårt att rekrytera medarbetare och kriterierna för att få plats på särskilt boende i Växjö kommun gör att Växjö är en av de kommunerna i landet där det är svårast att få en plats. Det vill vi ändra på.

Annons

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet lägger en budget med stora resurstillskott till omsorgen för att bland annat satsa på personalen, både genom utbildning och resurser för att de som jobbar ska få fler kollegor. Arbetsmiljön för medarbetare inom Växjö kommun ska vara god och den som arbetar ska ha makt och inflytande över sin arbetssituation. Ofrivilligt delade turer ska bort och personalen ska inte behöva stressa sig igenom dagen. Det nya styret – Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, vill se över kriterierna på särskilt boende, det är inte acceptabelt att den som egentligen har rätt till ett boende får nej av kommunen men ja av förvaltningsrätten vid överklagande. Då har kommunen gjort något fel, det ska vi ändra på.

Äldreomsorgen i Växjö kommun behöver tydligare politisk styrning och ledning. En tydlig tillitsbaserad styrning, där vi tar tillvara medarbetarnas erfarenhet och kunskap, ger bättre förutsättningar för medarbetarna och en tryggare omsorg för våra äldre.

Vi vet vad vi vill och det är en trygg och jämlik omsorg för alla. En stark välfärd med god omsorg är vägen till trygghet och att alla får rätt till det stöd och den omvårdnad man behöver. Den som är i behov av omsorg ska ges inflytande över sin vardag.

Trots Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets resurstillskott kan det bli tufft för Växjös välfärd. Den nuvarande regeringen verkar inte se kommunernas stora utmaningar. Organisationen Sveriges kommuner och regioner (SKR), har beräknat att det behövs motsvarande 20 miljarder i statsbidrag till kommunerna och regionerna i Sverige. Den högerkonservativa regeringen med Sverigedemokraterna vid rodret har aviserat enbart sex miljarder. Vi hoppas att de tar sitt förnuft till fånga och skjuter till ytterligare pengar. Det behövs för att stärka välfärden, annars blir det våra äldre, barn och unga som får betala priset.

Malin Lauber (S)

Maria Garmer (V)

Magnus P. Wåhlin (MP)

Här saknas innehåll

Annons
Annons
Annons
Annons