Annons

S: Växjö skall vara en klimatledande kommun

Insändare av Rose-Marie Holmqvist (S), 2:e vice ordförande i hållbarhetsutskottet, och Michael Sjöö (S), vice ordförande i Växjö Energi.
Växjö • Publicerad 17 augusti 2022
Detta är en insändare i Vxonews. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Foto: Alexander Hall

Klimathotet är en vår tids största globala utmaning. Vi läser varje dag om larmrapporter med allt från hällregn och kraftiga översvämningar till extrem torka och kraftiga skogsbränder. Frågan känner inga gränser och vi har begränsat med tid på oss att lösa den.

Vårt beroende av fossila bränslen är ett hot både mot klimatet och vår säkerhet. När vi ställer om vår industri och vår energiproduktion ökar vi Sveriges säkerhet, skapar nya jobb i hela landet och sänker klimatutsläppen.

Annons

När det gäller klimat- och miljöfrågor ska inte ansvaret enbart läggas på den enskilde människan, utan det stora ansvaret ska tas av alla gemensamt genom stat, regioner och kommuner men även våra företag har ett stort ansvar att ta.

Växjö kommun har antagit ett ”Klimatkontrakt 2030” där man förbinder sig att öka takten i omställningsarbetet till en fossilfri kommun med målsättningen ”Klimatneutrala Växjö 2030”. Detta är bra intentioner och vi socialdemokrater stödjer dessa mål. Men vår uppfattning är att detta inte räcker, vi måste öka takten på den gröna omställningen.

I Växjö kommun anser Socialdemokraterna att det ska gå att ladda elbilen på många fler platser. Här spelar till exempel Växjö Energi i en viktig roll och ska också ta ett stort ansvar när det gäller att bygga en fungerande laddinfrastruktur.

Genom åren har Växjö kommun förtätats. Vilket innebär att gröna ytor i våra samhällen har bytts ut mot byggnader. Denna utveckling måste stoppas och kommuninvånarna behöver fler gröna ytor, fler träd och fler parker. Dessa gröna ytor ska dessutom vara naturliga lek- och samlingsplatser för våra barn och unga.

Växjö kommun har alltid gått i framkant när det gäller satsningar på grön och förnyelsebar energi. Nu anser vi Socialdemokrater att det är dags att ta nästa steg. Vi föreslår att det sätts upp solceller på fler kommunala byggnader och vid alla nybyggnationer ska solcellerna vara lika naturliga som tak och väggar.

Tillsammans kan vi göra vårt Växjö bättre. Du avgör Växjös framtid med din röst.

Rose-Marie Holmqvist (S), 2:e vice ordförande i hållbarhetsutskottet

Michael Sjöö (S), vice ordförande i Växjö Energi

Annons
Annons
Annons
Annons