Annons
Debatt

S vill värna musiken i Svenska kyrkan

Insändare av Elsa Jönsson (S)
Publicerad 31 augusti 2021
Detta är en insändare i Vxonews. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Foto: Gunnel Persson

Musiken är en stor och viktig del av gudstjänsten. Det är ofta så att vi längtar till att få sjunga de välkända jul och påskpsalmerna när vi går till kyrkan. Många gånger får vi lyssna till ett preludium av Bach, han som Ingmar Bergman kallade den femte evangelisten. För att ta del av all denna efterlängtade musik krävs det duktiga kyrkomusiker.

I Växjö stift finns det två ställen där man kan utbilda sig till kyrkomusiker, nämligen Oskarshamns folkhögskola och Sankt Sigfrids folkhögskola i Växjö. Det är ju i dagens läge brist på kyrkomusiker så folkhögskolornas utbildning är livsviktig för Svenska kyrkan. Den åsikten delar väl alla nomineringsgrupper inom Svenska kyrkan? Tyvärr är det inte så.

Annons

I Sveriges riksdag har SD lagt en motion om att lägga ner utbildningsformen folkhögskola. De anger som skäl i sin motion att folkhögskolornas utbildningar är icke legitimerade. ”Folkhögskolorna är i stort ett forntida arv från en tid när Socialdemokratin, genom sin täckmantel under benämningen folkrörelsen etablerade strukturer i samhället som kvarstår än i dag. Folkhögskolorna framför själva att flertalet av dessa grundades ur arbetarrörelsen.”

Oskarshamns och Sankt Sigfrids folkhögskolor har Växjö stift som huvudman. Grimslövs folkhögskola som också finns i vårt stift har Region Kronoberg som huvudman.

Folkhögskolornas grundare var den danske prästen Grundvig. Han levde mellan åren 1783-1872. Han var politiskt konservativ och kyrkligt ytterst liberal. Under den tid han levde var Socialdemokratin inte speciellt utbredd.

Om det nu skulle bli så olyckligt att SD får igenom sin motion att avskaffa folkhögskolorna kommer detta att drabba Svenska kyrkans musikliv väldigt hårt.

Jag som kulturellt och musikintresserad socialdemokrat kommer att göra allt som står i min makt för att bevara utbildningen av kyrkomusiker på våra två folkhögskolor. Dessutom kommer jag att värna om utbildningsformen folkhögskola. Den behövs. Den är viktig för många av våra ungdomar.

Elsa Jönsson (S)

Kandidat till stiftsfullmäktige och kyrkofullmäktige.

Annons
Annons
Annons
Annons