Annons

Swalander (M): Idiotförklarad av Växjö Forum

Insändare av Ingemar Swalander (M), förtroendevald i Region Kronoberg.
Växjö • Publicerad 10 april 2023
Detta är en insändare i Vxonews. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Ingemar Swalander (M), förtroendevald i Region Kronoberg.
Ingemar Swalander (M), förtroendevald i Region Kronoberg.Foto: Pressbild

Föreningen Växjö Forum anordnade den 27 mars ett möte med rubriken ”Utbyggd primärvård eller nytt sjukhus i Räppe”. Mötet hade en fin inledning med två distriktsläkare som berättade om ”den nära vården”, som successivt introduceras, inte bara i vår region utan i hela Sverige. Man vill successivt minska trycket på sjukhusen och istället se till att ”första linjens sjukvård” blir vassare. En paneldebatt om sjukhusfrågan utlovades i programmet, men någon debatt blev det inte. För att bli debatt måste det finnas olika uppfattningar. I panelen satt två fackliga företrädare för Vårdförbundet resp Kommunal samt en läkare. Ingen av dem var för ett nytt sjukhus. Vårdförbundets representant förklarade att förbundet inte tagit ställning i frågan. Däremot efterlyste man bättre arbetsmiljö, höjda löner, bättre rekryteringsmöjligheter och ökad bemanning. Under diskussionen efterlyste man fler politiker i publiken. Vi var några där från mitt parti. En av oss, en etablerad sjukvårdspolitiker begärde ordet, men fick det inte. I stället avbröts ”debatten”.

Det var inte detta som fick mig att skriva denna insändare. Det var programpunkten där en ledande företrädare för Växjö Forum, en pensionerad skattedirektör, förklarade att ”idioti och dårskap går hand i hand”. Vi 53 av 61 politiker i regionfullmäktige som i mars föra året tog ett inriktningsbeslut att utreda ett nytt sjukhus i Räppe var alltså idioter, dårar eller i vart fall helt uppfyllda av prestige. Jag har jobbat i näringslivet i hela mitt liv och har vant mig vid att pröva svåra beslut genom att väga för- och nackdelar och så småningom komma fram till bästa möjliga lösning. Det är sällan fråga om svart eller vitt, utan värdering av olika tänkbara alternativ. Så inte för denna företrädare för Växjö Forum. Är man för ett nytt sjukhus är man idiot eller dåre. Om länets invånare hade tyckt samma sak skulle vi väl alla ha röstats bort i valet förra året? Vem väljer idioter att sitta i regionfullmäktige? Men se, 53 av 61 ledamöter (M, C, KD, SD, S) som var för inriktningsbeslutet förra året har behållit sin storlek efter valet. Majoriteten av länets invånare tycker alltså som vi i sjukhusfrågan.

Annons

Min egen uppfattning baseras på följande: för några år sedan gjorde alliansen en studieresa till Helsingborg. Vi ville studera hur de hanterade ombyggnad av sitt lasarettet. Döm om vår förvåning när vi till frukosten läste första sidan i Helsingborgs Dagblad att 13 läkare och verksamhetschefer på Helsingborgs lasarett krävde att ombyggnadsplanerna måste stoppas. Man kunde inte garantera patientsäkerheten p g a renoveringen med utflyttning av kliniker ut till baracker och provisorier. ”Det ständiga bullret från renoveringen av lasarettet ställde till det. Att ha ljudet från exempelvis golv som bilas blev en plåga för både anställda och patienter”, säger akutens chef. Nu några år senare har man skrotat planerna på ombyggnad, som kostat 3–4 miljarder, och har beslutat att bygga nytt sjukhus utanför staden. Jag är övertygad om att det är rekrytera till jobb i fräscha och splitter nya lokaler än till en arbetsplats under ombyggnad.

Sist. I debatten får man intryck av att det bara är ett nytt sjukhus som kostar pengar. När inriktningsbeslutet fattades för ett år sedan var kostnaden för att bygga om CLV lika stor, t o m något högre, än ett nytt sjukhus. Att byggpriser, räntor och material blivit dyrare sedan dess är ett faktum. Men den fördyrningen gäller också ombyggnad av CLV. Skillnaden finansiellt med CLV-alternativet är att man kan sprida ut kostnaden på fler år, d v s förlänga tiden som lasarettet är en byggarbetsplats. Är det verkligen den miljön som anställda på CLV vill ha? Är det så vi tror att vi kan locka nya medarbetare till vår sjukvård? Jag tror inte det!

Ingemar Swalander (M), förtroendevald i Region Kronoberg

–––––

VILL DU SKRIVA DEBATTARTIKEL ELLER INSÄNDARE PÅ VXONEWS? MAILA DIN TEXT TILL TIPS@VXONEWS.SE.

Annons
Annons
Annons
Annons