Annons

Tenje (M): Underlätta för kommuner att sätta upp trygghetskameror

Debattartikel av Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande i Växjö kommun.
Växjö • Publicerad 29 augusti 2022
Detta är en opinionstext i Vxonews. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Anna Tenje (M).
Anna Tenje (M).Foto: David Johansson

Växjöbornas trygghet är en av Moderaternas viktigaste valfrågor. Växjö kommun har under många år haft en stabil ekonomisk utveckling och snabb befolkningstillväxt. Samtidigt har otryggheten och gängkriminaliteten ökat här precis som i övriga Sverige. Det är inte acceptabelt.

Våra stora utmaningar med gängkriminalitet och utanförskap i Sverige måste tas på allvar och vi behöver både omfattande långsiktiga satsningar och jobba med nya och fler verktyg för att knäcka gängen och nyrekryteringen. Vi vill ha fler poliser och hårdare straff på nationellt plan men även fler möjligheter att jobba brottsförebyggande lokalt. Insatser med både bredd och spets som sammantaget stärker både enskilda stadsdelar, mindre tätorter och kommunen som helhet.

Annons

Moderaterna presterade nyligen ett nytt förslag om att modernisera lagstiftning kring trygghetskameror. Detta välkomnar jag å det varmaste. Idag är det endast polis och privata aktörer, exempelvis bostadsbolag som får sätta upp kameror utan tillstånd. Moderaterna föreslår nu förändringar i lagstiftningen i syfte att möjliggöra för kommuner att få samma rättigheter att sätta upp kameror där vi bedömer att det behövs, utan att först få ett godkännande av andra myndigheter. Nuvarande process är krånglig, långsam och slutar allt som oftast i ett NEJ då det inte hänt tillräckligt allvarliga våldsdåd på den plats vi söker tillstånd för. Detta känns oerhört cyniskt då det vi strävar efter är att förebygga och förhindra brott.

Många av Sveriges kommuner och företagare vittnar om att otryggheten är en utmaning lokalt eftersom staten inte lyckas nå hela vägen fram. Det nationella förslaget som moderaterna nu gått fram med skulle innebära stora fördelar för Växjös kommunala säkerhets- och trygghetsarbetet. Det skulle innebära att vi kan göra otrygga platser, skolor och områden tryggare tillfälligt eller permanent. Det skulle dessutom ge oss helt andra möjligheter att exempelvis stötta upp polisen och Åklagarmyndigheten med viktigt bevismaterial. Jag har föreslagit vi redan nu köper in kommunala trygghetskameror i hopp om förändring i tillståndsprocessen och skulle det inte gå vägen på det nationella planet vet jag att Polisen gärna skulle ta emot dem som present.

Moderaterna lovar att fortsätta öka det brottsförebyggande arbetet. Vi har redan krokat arm med näringslivet genom Växjö Charity och konceptet Trygga vilket möjliggjort ständigt närvarande trygghetsvakter runt om i kommunen på gator och torg och på våra skolor. Det är ett riktigt bra komplement till det arbete våra fantastiska fältarbetare gör. Växjö är på rätt väg men vi lovar att fortsätta öka trygghetsinsatserna i samverkan med polis, myndigheter, näringsliv, bostadsbolag och civilsamhälle.

Vår viktigaste uppgift är att bygga Växjö tryggt och starkt, det kräver att vi får rätt förutsättningar att vidta de åtgärder som behövs. Möjlighet till ökad kameraövervakning hade bidragit positivt i det arbetet.

Anna Tenje (M), Kommunstyrelsens ordförande

Annons
Annons
Annons
Annons