Annons
Debatt

V: Problemet är att vi flyger för mycket

Maria Garmer (V), ledamot i kommunstyrelsen och Johnny Werlöv (V), ersättare i kommunstyrelsen, svarar på Centerpartiets debattartikel om att Vänsterpartiet vill avveckla Växjö kommuns ägande i Småland Airport.
Publicerad 23 april 2021
Detta är en opinionstext i Vxonews. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Johnny Werlöv och Maria Garmer.Foto: Henrik Petersson

Centerpartiet skriver angående Vänsterpartiets motion om att avveckla ägandet i Småland Airport att det är felaktigt ur klimathänsyn. ”Vi ska inte jaga flyget utan utsläppen” heter det. En rimlig inställning om flygtrafiken idag erbjöd klimatneutrala flyg, men så är tyvärr inte fallet. För klimatet kan inte vänta och då hjälper det inte att Centerpartiet är teknikoptimister.

Även Vänsterpartiet bejakar en utveckling av klimatsmarta bränslen, men för att rädda klimatet är den hårda sanningen att det krävs både nya bränslen och minskat flygande. Det stora problemet i den här frågan är att vi flyger för mycket. Det stämmer att det görs satsningar på biobränsle och elflyg. Argumentet för biobränsle som lösningen för flyget bygger dock på att det finns en obegränsad tillgång till biobränsle, men skogen har begränsade resurser. Resurser som dessutom flera andra sektorer vill använda sig av, restprodukter från skogsindustrin som kan bli biobränsle används redan idag till exempelvis energiproduktion. Användande av biobränsle måste baseras på ett hållbart skogsbruk. Det är en viktig och aktuell fråga, där det oavsett vilken syn man har på vad som är ett hållbart skogsbruk, kan räkna ut att det inte går att pressa skogen hur hårt som helst. Restprodukter från skog och mark och biogasproduktion baserad på hushållsavfall är utmärkta resurser, men hur långt räcker det? Om biobränsle i stor omfattning ska gå till flyget måste vi ta bort det från andra delar.

Annons

Vi måste våga säga att flygandet behöver minska och det nu. Att fortsätta som vanligt med argumentet att vi snart flyger klimatneutralt är oärligt och helt enkelt en falsk klimatlösning. Under senaste kommunfullmäktige blev det tydligt att oro över att inte kunna uppfylla näringslivets behov av inrikesflyg dominerade i debatten, modet att gå före och visa att vi är en kommun som menar allvar med en snabb omställning saknades. Vi tror att den oron bygger på en felaktig analys.

Många företag arbetar aktivt med och är i framkant i frågor som rör hållbarhet och klimatomställning. Det är en omställning som sker runt om i hela världen och som skapar många möjligheter att både bredda sina nätverkoch vara mer flexibla i hur och var man arbetar. Under pandemin har vi sett digitala lösningar växa fram och möjliggöra nya sätt att mötas som inte är beroende av resande, men faktum är att det skedde ett trendbrott med minskat inrikesflyg redan 2018. Omställningen hade redan börjat.

Medvetenheten och intresset för klimatet växer. Trots detta talade, under fullmäktige, företrädare för de flesta partier optimistiskt om hur flygets återhämtning kan gå snabbare än vad vi tror. Det man inte vågar säga är att flyget ur ett klimatperspektiv inte borde återhämta sig till samma nivåer som innan. Det är inte lätt att bryta mönster och förändra beteenden men nu har vi chansen, det är förbryllande att så många politiker i en stad som har höga ambitioner med sitt hållbarhetsarbete inte vill vara med.

Maria Garmer (V), ledamot kommunstyrelsen

Johnny Werlöv (V), ersättare kommunstyrelsen

Vill du skriva debatt/insändare på VXOnews? Skicka din text till tips@vxonews.se. Vi garanterar inte publicering.

Här saknas innehåll

Annons
Annons
Annons
Annons