Annons
Debatt

V: Rätt profession på rätt plats

Debattartikel om den nya muralmålningen i Växjö centrum, skriven av Håkan Frizén (V), ledamot kultur- och fritidsnämnden, och Ida Qvarnström (V), ersättare kultur- och fritidsnämnden.
Växjö • Publicerad 16 juni 2022
Detta är en opinionstext i Vxonews. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Det nya vinnande bidraget.
Det nya vinnande bidraget.Foto: Rebecka Malmberg

Idag kan man läsa om muralmålningen på Norra Järnvägsgatan och beskrivningar om hur arbetet med urval skett. Sedan tidigare har Vänsterpartiet varit tydliga med hur vi anser att den offentliga konsten ska ha en naturlig plats i stadsbilden, regeln om att en procent av byggkostnaden ska användas till konstnärlig gestaltning är viktig.

Vi ser positivt på initiativet med muralmålningen men ställer oss frågande till varför Växjö kommun inte använt sig av den kompetens som finns inom kultur- och fritidsförvaltningen där konsthallens personal har stor erfarenhet och kunskap om konstnärlig utsmyckning.

Annons

Ska en väg byggas behöver ingenjörer anlitas. Ska en buss framföras behövs en chaufför med rätt typ av körkort. Samma sak gäller när Växjö kommun är inblandade i processer som rör offentlig konstnärlig gestaltning. Rätt profession på rätt plats för bästa möjliga resultat.

Håkan Frizén (V), ledamot kultur- och fritidsnämnden

Ida Qvarnström (V), ersättare kultur och fritidsnämnden

Annons
Annons
Annons
Annons