Annons

Vårdpersonal: Inte längre ett hot om uppsägning, flera har valt att lämna

Insändare av vårdpersonal på kirurgavdelning 33 och 34.
Växjö • Publicerad 23 januari 2023
Detta är en insändare i Vxonews. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Växjö lasarett.
Växjö lasarett.Foto: Elvedin Basic

Under hösten 2022 har sjukhusledningen på Centrallasarettet i Växjö tagit flera beslut som resulterat i en katastrofal arbetsmiljö och en hotad patientsäkerhet. Flera medarbetare på kirurgavdelning 33 och 34 har nu valt att säga upp sig.

Respekt för människan och att främja hälsa är Region Kronobergs värdegrund och uppdrag, här kommer en del av sanningen.

Annons

Centrallasarettet i Växjö har två kirurgavdelningar, avdelning 33 och avdelning 34. Båda avdelningarna har sina specialiteter med hög kompetens och erfarenhet bland personalen. Personalen har känt stolthet och glädje av att gå till sitt arbete men under hösten 2022 har sjukhusledningen tagit flertalet beslut som påverkat patientsäkerheten och arbetsmiljön negativt. Kirurgkliniken skulle bli oberoende av hyrpersonal för att spara in pengar. Det resulterade i att kirurgavdelningarna i Växjö fick fortsätta vara sammanslagna efter sommarsemestrarna till följd av sjuksköterskebristen, det ledde i sin tur till färre vårdplatser. De kirurgpatienter med högst vårdbehov prioriterades till kirurgavdelningen och resterande blev utlokaliserade till andra kliniker. På grund av ett stort inflöde av patienter har flertalet beslut och tillfälliga lösningar tagits från dag till dag. Sjukhusledningen har begärt att personal ska ta extrapass på vardagar och helger, vårda andra patientgrupper utöver kirurgpatienter samt öka upp antalet patienter per vårdteam. Dessutom beläggs en till två patienter i avdelningens dagrum där brandsäkerhet, vårdhygien, sekretess och integritet hotas.

Alla beslut under hösten 2022 har sjukhusledningen tagit utan dialog eller samverkan med berörda på kirurgavdelningen. Risk- och konsekvensanalys har fått utföras efter implementering där skyddsombud signalerat allvarliga risker, framförallt gällande patientsäkerhet och arbetsmiljö. Dessa signaler har blivit förbisedda och sjukhusledningens otydliga styrning har skapat otrygghet, ohälsa och en ovilja att gå till sitt arbete. Personalen känner sig ständigt otillräckliga och rädda för att inte upprätthålla en patientsäker vård. Flera medarbetare upplever ångestliknande känslor inför ett arbetspass, eftersom de aldrig vet vad som väntar och det är allt mer vanligt att personalen gråter av frustration, stress och trötthet. Det har nu lett till flera uppsägningar.

Under hösten 2022 har den minskade patientsäkerheten och arbetsmiljön på kirurgavdelning 33 och 34 i Växjö aldrig varit så påtaglig och allvarlig. Flera sjuksköterskor har valt att säga upp sig och flertalet i personalstyrkan funderar på att göra detsamma. En enkät som skickats ut till samtliga medarbetare på kirurgavdelningen visar på katastrofala resultat gällande hälsa, återhämtning och arbetsbelastning. Det här är resultatet av att sjukhusledningen valt att bli oberoende av hyrpersonal för ekonomisk vinst utan någon plan för patienter och personal i Region Kronoberg. Sjukhusledningen har under hösten 2022 upprepade gånger blivit inbjudna för samtal om pågående situation och förslag på lösningar men har valt att inte medverka. Hög kompetens, erfarenhet och stolthet som tidigare fanns hos vårdpersonalen, har nu raserats. Är detta respekt för människan och att främja hälsa? Vårdpersonalen på avdelning 33 och 34 har tappat tillit och förtroende för sin arbetsgivare Region Kronoberg.

Vårdpersonalen på kirurgavdelning 33 och 34

–––––

Vill du skriva debattartikel eller insändare på VXOnews? Maila din text till tips@vxonews.se

Annons
Annons
Annons
Annons