Annons
Debatt

Vårt budgetför(S)lag i korthet: mer pengar i lönerevisionen och seniorkort i kollektivtrafiken

Debattartikel från S i Region Kronoberg.
Växjö • Publicerad 15 juni 2021
Detta är en opinionstext i Vxonews. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Foto: Alexander Hall

Den 15-16 juni debatteras och beslutas vilken budget som ska gälla för Region Kronoberg 2022. Vi socialdemokrater har lagt fram ett förslag med störst fokus på att stärka medarbetarnas arbetsvillkor. Utöver det har vi också förslag för hur bland annat kollektivtrafiken ska nystartas efter pandemin.

Utan medarbetare - inget Region Kronoberg. Utan dem kan vi inte ge vård till kronobergarna. Att regionens medarbetare har bra villkor och trivs på jobbet är därför fortsatt Socialdemokraternas högsta prioritet. Redan innan pandemin fanns problem med såväl arbetsmiljö som arbetsvillkor och det har inte blivit bättre det senaste året. Efter pandemin har vi inte bara en enorm vårdskuld att ta igen, utan också en arbetsmiljöskuld vi måste ta itu med på allvar.

Annons

Det är mycket Region Kronoberg behöver göra för att vara en attraktiv och bra arbetsgivare och det går inte att bortse från att bättre lön är en viktig del. Socialdemokraterna föreslår därför att pengarna till lönerevisionen, det vill säga långsiktiga löneökningar, ökas från 60 till 80 miljoner. 20 miljoner kronor i ökade medel i lönerevisionen motsvarar, om det skulle fördelas utifrån medarbetarantal (ca 6400 st), 3125 kr per år per medarbetare eller ungefär 260 kr per månad och medarbetare. Det är inte tillräckligt, men det är en början.

Utöver ökade medel i lönerevisionen föreslår vi att höjt tillägg för arbete på obekväma arbetstider ska införas permanent för alla medarbetare, att de delade turerna ska avskaffas, att friskvårdsbidraget ska höjas samt möjlighet till hälsokontroller och friskvårdstimme för medarbetarna. Vi socialdemokrater föreslår också att inga löner i Region Kronoberg ska ligga under riksgenomsnittet inom respektive yrke. Det tror vi är en viktig grund att stå på.

Så till kollektivtrafiken. Under 2020 tappade Länstrafiken Kronoberg 46 % av resenärerna. Ska vi någonsin nå upp till de nivåer som resandet låg på innan pandemin, och det är vår ambition, behövs en genomtänkt plan och ett målmedvetet arbete. För att återfå tidigare och vinna nya resenärer efter pandemin föreslår vi socialdemokrater därför flera riktade satsningar inom kollektivtrafiken.

Nystart i kollektivtrafiken innebär en unik möjlighet att sätta nya vanor i många resenärsgrupper – det måste vi ta vara på. I den andan är den största, och kanske mest efterlängtade, satsningen vi föreslår ett seniorkort för resenärer över 65 år. Seniorkortet ska kosta 200 kr per period (30 dagar) och gälla för resor dygnet runt i hela länet. Pensionärsrabatt i kollektivtrafiken finns redan i nästan alla regioner i landet förutom i Kronoberg. Det finns goda exempel i vårt närområde, exempelvis i Region Kalmar län. Samma år som seniorkort infördes där ökade resandet med 6,1 %. Det är hög tid att Kronoberg ’hakar på’!

Ovan är bara några av alla de förslag vi socialdemokrater lägger fram i vårt förslag till budget för Region Kronoberg 2022. Vi ser fram emot debatten i regionfullmäktige och hoppas att många medarbetare och invånare tar del av den och vårt förslag till budget.

Socialdemokraternas regiongrupp genom:

Henrietta Serrate (S), oppositionsråd och 2:e vice ordförande i regionstyrelsen Kronoberg

Robert Olesen (S), gruppledare och 2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden

Annons
Annons
Annons
Annons