Arbetslösheten ökar i Växjö

.
Foto: MAXIM THORÉ

Under mars månad ökade arbetslösheten i Växjö och Kronoberg. I Växjö är arbetslösheten på 8,3 procent, en ökning med 0,8 procentenheter jämfört med samma månad förra året. Sett till antalet personer är det 444 fler än i mars i fjol.

Totalt var 3 920 invånare i åldern 16 till 64 år i Växjö kommun inskrivna som arbetssökande i mars månad.

Arbetslösheten bland utlandsfödda och ungdomar har också ökat i Växjö.