Beslutet om bussarna överklagas inte

.
Foto: Per Jodenius

Personer har klagat över det lågfrekventa bullret som kommer från bussarna i Växjö. Miljö- och hälsoskyddsnämnden ställde därför krav på att bullret skulle begränsas. Länstrafiken gick inte med på kraven utan tog ärendet till länsstyrelsen.

Myndigheten anser att kraven är orimliga och att det skulle bli för dyrt för Länstrafiken att åtgärdet bullret. Enligt P4 Kronoberg kommer Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Växjö kommun inte att driva frågan vidare.

Drabbade Växjöbor har berättat att bullret från bussarna får soffor att skaka och glasen i skåpen att skallra.