Besparingar planeras i Växjö

Växjö domkyrka
Växjö domkyrka
Foto:Ebba Sund

De kommande åren väntas ekonomin i Växjö pastorat hamna på minus. För att undvika minusresultat framöver är besparingar att vänta.

– Vi ska ta fram en ny församlingsinstruktion som är vårt viktigaste styrdokument. Vi ska även göra lokalförsörjningsplaner och dessa ska tjäna som en långsiktig plan för Växjö pastorat. Det är ett stort jobb vi drar igång som ska pågå i församlingarna under hela 2020, säger Jörgen Waldén, kanslichef på Växjö pastorat, till Smålandsposten.

Prognosen för 2021 pekar på ett minus på knappt tre miljoner och året därpå drygt fem miljoner med oförändrad verksamhet. Växjö Pastorat har vakanser på sex till åtta tjänster bland präster, diakoner, församlingspedagoger och församlingsmusiker. Det gör att resultatprognosen för 2020 pekar mot ett litet plus.