Börsbolaget sänker utdelningen

.
Foto: Filip Sjöfors

Lammhults Design Group hade en rekordomsättning under 2019 och styrelsen förslog att aktieutdelningen skulle vara 2,75 kronor. Men nu sänker styrelsen aktieutdelningen till 1 krona.

”Mot bakgrund av rådande osäkerhet i marknaden till följd av spridningen av det nya coronaviruset har styrelsen idag beslutat att föreslå årsstämman en justerad utdelning”, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Styrelsen föreslår att sammanlagt en krona betalas ut vid två tillfällen. De planerar att senare under året kalla till en extra stämma då ytterligare utdelning kan bli aktuell om läget stabiliseras.