Annons

Centerpartiet – ett landsbygdsparti som tappat kompassen

Debattsvar från Maria Garmer (V) och Björn Kleinhenz (V).
Publicerad 12 mars 2021
Detta är en opinionstext i Vxonews. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Foto: Emma Bengtson, Barometern

Centerpartiet bidrar till ökade klyftor mellan stad och landsbygd. När välfärden, till följd av omfattande privatisering, drar sig undan från mindre samhällen på landsbygden händer det någonting med invånarna. Man känner att samhället inte är prioriterat och att avståendet till staden och makten ökar. I skolfrågan blir det tydligt. Centerpartiet har hög svansföring kring fördelarna med det aktiva skolvalet och den fria etableringen av vinstdrivande friskolor. I Växjö kommun är ett aktivt skolval dock svårt, om ens möjligt, för alla de elever som bor på landsbygden och i de mindre orterna. Någon skolskjuts beviljas inte om de skulle välja en annan skola än den närmsta. Inte heller någon av alla de stora friskolekoncerner som etablerar sig i kommunen ligger på landsbygden, där finns helt enkelt inte det elevunderlag som krävs för vinst.

Centerpartiet som säger sig värna en levande landsbygd, borde ställa sig frågan: Vad händer med ett samhälle där skolan utarmas men låga resultat och hög läraromsättning som resultat? Skolan är hjärtat i varje samhälle, att se till att landsbygdsskolorna är likvärdiga de i stan borde vara Centerpartiets högsta prioritet, det är det för Vänsterpartiet. Vi kan ha fel, men vi tror helt enkelt inte att landsbygdsborna tycker att ett aktivt skolval, som de knappt kan delta i, är rätt fokus.

Annons

Vidare är Centerpartiets påstående att Vänsterpartiets förslag skulle innebära att elever inte kan välja ett rent faktafel, att välja skola regleras i skollagen, det utgick vi från att Centerpartiets ledande politiker kände till. Det Centerpartistiska kommunalrådet och hans medskribenter menar i sin insändare att man ska ha rätt att kunna välja bort en dålig skola, ska vi tillåta skolor att vara dåliga och vilka ska gå där? Vänsterpartiet vill med sina förslag bromsa en eskalerande skolsegregation och överetablering av vinstdrivande friskolor. Överetableringen skapar spridda tomplatser på de kommunala skolorna och försvårar deras planering och försämrar deras ekonomi. Vi vill inte hindra elever att välja en skola med en särskild inriktning eller av sociala skäl, vi vill heller inte hindra att förädlarkooperativ eller andra entreprenörer driver skolor på landsbygden. Bolagsformen inte det viktiga, det är hur vi tar hand om våra gemensamma pengar.

Här kan också nämnas Vänsterpartiets krav på att offentlighetsprincipen ska gälla friskolor, även här är Centerpartiet av motsatt åsikt. Affärshemligheter kallas det. Vi tycker att varken ordet affär eller hemlighet hör hemma in diskussioner om skola och utbildning. Vad Vänsterpartiet vill är att alla elever och vårdnadshavare ska känna sig trygga med att alla skolor i Växjö kommun är likvärdiga, även den som ligger närmast hemmet. Så ser det inte ut idag. Därför lägger vi i Vänsterpartiet ett antal förslag för att ändra detta, ökande resurser, införande av tvålärarskap, avsluta det aktiva skolvalet, förhindra överetablering av friskolor för att nämna några. I Centerpartiets insändare ekar det tomt med förslag.

Maria Garmer (V) och Björn Kleinhenz (V)

Annons
Annons
Annons
Annons