Coronafall på boende i Växjö – ”svårt sjuk”

.
Foto: Jonas Engman

En omsorgstagare på ett särskilt boende i Växjö kommun har testats positivt för coronavirus. Enligt ett pressmeddelande från Växjö kommun bedöms omsorgstagaren vara ”svårt sjuk men inte i behov av sjukhusvård”. Personen är kvar på boendet och får omvårdnad i sin lägenhet.

– Just nu gör vi allt vi kan för att inte fler omsorgstagare ska smittas. Alla medarbetare jobbar efter våra vårdhygieniska riktlinjer som är fastställda av smittskyddsläkare och vårdhygienisk expertis, säger Carina Yngvesson, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) i Växjö kommun.

Smittspårning har påbörjats för att se om någon annan omsorgstagare eller personal riskerar att ha blivit smittade. Det går i dagsläget inte att fastställa hur omsorgstagaren har blivit smittad.