Coronakrisen kan öka risken för självmord

.
Foto: Anna Nordström

För att minska coronasmittan isolerar sig allt fler i sina bostäder. Något som kan medföra risker enligt kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M).

– Vi vet att våld i nära relationer ökar när situationen blir spänd, exempelvis när det blir kris i ekonomin, säger Anna Tenje till Smålandsposten.

Anna Tenje vill därför se ett utökat samarbete med kvinnojourer och frivilligorganisationer. Hon har även haft en diskussion med Svenska kyrkan och biskopen i Växjö.

Anna Tenje menar även att om många förlorar sin försörjning kan självmord öka under coronakrisen och drar paralleller till stormen Gudrun. Kommunens tjänstemän har därför fått i uppdrag att undersöka och dra nytta av erfarenheterna från Gudrun.

– Då var det många som fick sina livsverk förstörda över en natt. Och det var fler offer som skördades av suicid än som dog i olyckor i skogen, säger Anna Tenje.