De är med och utvecklar nya läkemedel mot cancer

KPE, Kliniska Prövningsenheten, på Växjö Centrallasaretts onkologklinik fyller 10 år. Här genomförs studier kring nya behandlingsmetoder och läkemedel i kampen mot cancer. Hittills har det blivit 54 studier med cirka 340 deltagare.
– Patienterna som deltar bidrar till medicinsk utveckling och får dessutom ett ökat hopp om att bli botade från sin cancer, berättar Anna Wendt, Kristina Svensson och Berit Björk Ruland.
Stimulerande att få vara med och forma framtidens cancervård, tycker Anna Wendt, Kristina Svensson och Berit Björk Ruland.
Foto: David Färdigh

Ordet cancer är laddat och väcker rädsla. Men behandlingsmetoderna och läkemedlen utvecklas ständigt, vilket förbättrar oddsen att botas eller åtminstone förlänga överlevnaden. En viktig del i detta arbete görs av de kliniska prövningsenheterna. I Kronoberg finns regionens enda enhet på Onkologkliniken på Växjö Centrallasarett sedan 10 år tillbaka.

– KPE, Kliniska Prövningsenheten, invigdes första september 2008 så vi firade precis 10-årsjubileum, berättar Anna Wendt, Kristina Svensson och Berit Björk Ruland, tre forskningssjuksköterskor som älskar sitt jobb på KPE.

– Det känns härligt att få vara delaktig i att utveckla behandlingar och läkemedel som förbättrar diagnostiken, lindrar biverkningar och i slutändan ger patienter ökad livskvalité.

Alla nya behandlingsmetoder och läkemedel måste genomgå omfattande kliniska prövningar innan det kan komma ut på marknaden. Att utveckla ett nytt läkemedel tar ofta tio-tolv år och den genomsnittliga kostnaden för hela processen brukar landa på 10 till 15 miljarder. I en klinisk prövning av ett nytt läkemedel görs en undersökning på människor för att studera effekterna. Eventuella biverkningar kontrolleras och jämförande studier görs med andra läkemedel och placebo.

– Syftet är att säkerställa läkemedlets säkerhet och effekt. Förutom verkan ska vi ta fram data om när läkemedlet ska användas och med hur stor dos.

I en klinisk prövning på KPE brukar det ingå mellan 5 och 20 försökspersoner. Patienterna är oftast positivt inställda till att vilja delta i studierna.

– För patienterna är fördelen att de får möjlighet att ta del av de allra senaste behandlingsmetoderna eller medicinerna. Det ger ett ökat hopp om att faktiskt bli botad. Och även om de själva inte skulle hinna få nytta av resultaten i studien så kan de bidra till att andra botas.

KPE i Växjö har ett gott renommé och får många förfrågningar både från läkemedelsföretag och universitetssjukhus om att utföra kliniska prövningar. Under de här tio åren har det totalt blivit 54 studier, där många resulterat i nya framgångsrika mediciner och/eller behandlingsmetoder.

– Ett exempel är Xofigo, ett läkemedel som avsevärt förbättrat överlevnaden hos prostatacancerpatienter.

Anna, Kristna och Berit tycker det är stimulerande att få vara med och forma framtidens cancerbehandlingar. Behovet finns men samtidigt har den svenska läkemedelsprövningen minskat de senaste tio åren. Nu aviseras dock större resurssatsningar, bland annat genom FoU. Anna, Kristina och Berit har sin framtidsvision klar.

– Målet borde vara att ha ett centralt KPE på Centrallasarettet som servar alla specialenheter med medicinsk forskning.

Läs mer

Sport

Polisjakt söder om Växjö

”Flera farliga omkörningar”.

Nyheter

Båt började brinna i Växjö

Inga personskador.

Nyheter

Region Kronoberg: ”Ansträngt vårdplatsläge”

Sjukhuschefen om läget på sjukhusen.

Nyheter

Restaurangen satsar på after dining-concept

”Det kommer att bli folkligt, festligt och ett jävla hålligång”.

Coronavirus

Nio nya fall av covid-19 – en patient inlagd

Ny statistik från Region Kronoberg.

Nyheter

Gård i Växjö såld för 11,7 miljoner

Gården med flera byggnader och mark har sålts.