Annons

Debatt: Centerpartiet säger ja till rätten att välja skola

Debattartikel av Tina Sturesson (C), Andreas Olsson (C) och Mimmi Rito (C)
Debatt • Publicerad 12 mars 2021 • Uppdaterad 15 mars 2021
Detta är en opinionstext i Vxonews. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Andreas Olsson
Andreas OlssonFoto: Filip Sjofors

Företrädare för Växjös vänsterpartier - S och V - har på SMP:s debattsida framfört kritik mot de blågrönas skolpolitik. Man oroar sig för skolsegregation och försämrade kunskapsresultat. Visst ska vi öka kunskapsresultaten och minska segregationen i skolan men tyvärr går man fel i sin analys när man skyller läget på det aktiva och fria skolvalet. För Centerpartiet är det självklart att det aktiva skolvalet ska finnas kvar även i fortsättningen. Men som med alla system behöver det ses över och utvecklas för att bli ännu bättre.

Vänsterpartiet föreslår att det aktiva skolvalet avslutas och har under långtid kritiserat det fria skolvalet, det är beklagligt men inte förvånande. Vi har ett unikt system i Sverige som gör att alla elever, oavsett tjockleken på föräldrarnas plånbok, kan välja skola. Att frånta dem den rätten genom att begränsa det fria skolvalet är inte att ha elevernas bästa för ögonen. Tvärtom, det kommer bara att medföra ökade orättvisor. Valfriheten är något vi i stället ska vårda och utveckla.

Annons

Forskning visar att orsakerna till skolsegregationen istället återfinns i kombinationen av en kraftigt segregerad bostadsmarknad och att de flesta elever går i skolor nära hemmet. Om man skulle införa principen om att elever placeras i den närmaste skolan förvägras eleven att välja till en skola som passar en bäst – postnumret får istället en överordnad betydelse och segregationen cementeras, Hedström med flera (red), ”Segregation: Mikromekanismer och makrodynamik”,2019. Rätten att välja till en bra skola och rätten att välja bort en dålig skola är självklart för dem som står bakom liberala värderingar.

En nyligen gjord undersökning av Demoskop visar att 7 av 10 väljare vill kunna välja skola. Även bland Regeringspartierna är majoriteten av väljarna för ett fritt skolval.

Vi beklagar att S och V i Växjö vill avskaffa det aktiva skolvalet. För att skolvalet ska bidra till att motverka segregation krävs att fler väljer skola. Det förutsätter ett aktivt skolval där elever och föräldrar ges stöd och information, att antagningen blir transparent och samordnad samt att kösystemet reformeras. Det ska tidigast gå att ställa sig i kö tre år före skolstart och finnas en inflyttarkvot vid val av kö på förslagsvis 10 procent så att alla elever får faktisk möjlighet att komma in på skolan de önskar. Ansvaret för ökad information bör ligga hos Skolverket och kommunerna. Förutom att tillhandhålla information om själva valet och tillvägagångssättet bör kommunen bistå med information om vilka huvudmän som finns i kommunen och olika typer av kvalitetsdata.

Centerpartiet i Växjö säger tydligt ja till ett aktivt och fritt skolval. Vi säger också ett tydligt nej till ett socialistiskt skolsystem. Det är elever och föräldrar som ska ha makten över valet av skola.

Tina Sturesson (C), ledamot Utbildningsnämnden Växjö

Andreas Olsson (C), kommunalråd Växjö

Mimmi Rito (C), ersättare Utbildningsnämnden

VILL DU SKRIVA DEBATT/INSÄNDARE PÅ VXONEWS? Skicka din text, med rubrik och bild, till tips@vxonews.se. Vi garanterar inte publicering.

Här saknas innehåll

Annons
Annons
Annons
Annons