Annons

Debatt: Dags att ändra lagen och ge kommunerna möjlighet att anställa läkare

Debattartikel av Ulf Hedin (M), Anna Tenje (M) och Suzanne Frank (M).
Växjö • Publicerad 2 september 2020
Detta är en opinionstext i Vxonews. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Foto: Alexander Hall

Det är idag förbjudet för svenska kommuner att anställa läkare i den kommunala hemvården och äldreomsorgen. Alltfler vittnesmål från läkare och vårdpersonal runt om i landet pekar på att detta förbud inte längre är rimligt. Även geriatrikprofessorn Yngve Gustafsson tog upp det i sitt sommarprogram i radions P1.

Ädelreformen, som genomfördes i Sverige den 1 januari 1992, innebar att kommunerna fick ett samlat ansvar för långvarig service, vård och omsorg för äldre och funktionshindrade och i och med det också ta över en del ansvar som tidigare legat på landstingen. Kommunerna fick även ett visst ansvar för hälso- och sjukvård upp till och med sjuksköterskekompetens.

Annons

Sedan 1992 har utvecklingen inom den kommunala hemvården och äldreomsorgen inte stått stilla och idag utförs vårdinsatser i patienters hem som de tidigare varit tvungna att få behandling för på sjukhus. Samtidigt ser vi att fler och fler av de många gånger multisjuka äldre som bor på särskilt boende har omfattande medicinering och är i stort behov av såväl läkemedelsgenomgångar som regelrätta läkarundersökningar på plats, då dessa personer ofta är sköra och har svårt att ta sig till sjukhusen eller vårdcentralerna för adekvat vård.

Självklart har både undersköterskors och sjuksköterskors arbetsuppgifter och kunskaper också förändrats i takt med utvecklingen och generellt sett är vården och omsorgen i verksamheterna som drivs under kommunalt ansvar av mycket god kvalitet, men för den där sista nivån, läkarinsatser, krävs ett fungerande och långtgående samarbete med regionerna. Många gånger fungerar det samarbetet utmärkt men som alltid när en part är beroende av en annan för att lösa sina uppgifter kan det ibland uppstå problem. Det kan vara till exempel när regionen internt valt att inte prioritera läkarmedverkan vid läkemedelsgenomgångar eller när regionen har så svårt att rekrytera läkare så att den tjänsten som skulle assistera den kommunala vården helt enkelt är vakant.

Att ge kommunerna möjligheten att få anställa läkare i sin egna verksamhet är givetvis ingen quick fix, det blir inte per automatik fler läkare i Sverige på grund av en sådan reform, men det skulle ganska direkt ge ett antal andra positiva effekter: 1. Svenska läkare skulle få fler arbetsgivare att välja mellan. 2. Sårbarheten i den kommunala vården och omsorgen om äldre skulle kunna minska. 3.Läkarutbildning med specialistinriktning på äldres sjukdomar skulle få större möjligheter till praktik.

I utredningen ”God och nära vård” som Anna Nergårdh leder på regeringens uppdrag och vars huvudbetänkande överlämnades till regeringen den 1 april i år pekas tydligt ut en framtida inriktning där alltmer av vården ska utföras allt närmre patienterna, dvs färre patienter ska vårdas på lasarett och fler i hemmet eller på vårdcentraler. Det sägs ingenting i utredningen om behov eller förutsättningar för kommunerna att anställa läkare, som givet utvecklingen som den beskrivs i utredningen kommer få ytterligare utökat ansvar och fler patienter.

Därför är det dags att antingen med ett tilläggsdirektiv till utredningen, som ännu inte är helt slutredovisad, eller i en separat utredning se till att snabbutreda i syfte att genomföra en förändring av lagen så att det åtminstone blir möjligt för landets 290 kommuner att anställa egna läkare.
För att påbörja arbetet så vore det bra att starta i mindre skala med ett pilotprojekt. Vi skulle gärna se att Växjö blir en av kanske flera kommuner att testa detta innan ett fullskaligt införande.
Vi är beredda att rätta till det som Ädelreformen missade, är regeringen det?

Ulf Hedin (M), ordförande i omsorgsnämnden Växjö

Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande Växjö

Suzanne Frank (M), Länsförbundsordförande Moderaterna i Kronoberg, ledamot i omsorgsnämnden Växjö

Oscar AppelgrenSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons