Annons

Debatt: Dags att höja friskvårdsbidraget i Region Kronoberg

Debattartikel från Socialdemokraterna i Region Kronoberg
Kronoberg • Publicerad 11 augusti 2020
Detta är en opinionstext i Vxonews. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Foto: Alexander Hallberg

Friskvårdsbidrag är en av de förmåner Region Kronoberg som arbetsgivare erbjuder medarbetarna för att underlätta och uppmuntra till hälsofrämjande aktiviteter. Friskvårdsbidraget kan, beroende på hur det används, bland annat förebygga arbetsrelaterade belastningsskador och öka den psykiska hälsan – bra effekter både för enskilda medarbetare och för regionen som arbetsgivare. Idag ligger friskvårdsbidraget i Region Kronoberg på 1200 kr – ungefär hälften så mycket som våra i grannregioner.

Det är verkligen hög tid att höja friskvårdsbidraget i Region Kronoberg. Om detta skickade vi socialdemokrater in en motion i början av maj. Det finns flera anledningar till att det bör höjas, två av dem vill vi lyfta här.

Annons

Den viktigaste anledningen är att ge fler medarbetare möjlighet till hälsofrämjande aktiviteter. Bara hälften av regionens medarbetare nyttjar friskvårdsbidraget. En del i det kan vara ekonomi, helt enkelt att man inte har råd. Gymkort och andra typer av friskvårdsaktiviteter är inte alltid billigt. Genom att höja friskvårdsbidraget ges fler medarbetare möjlighet till fler hälsofrämjande aktiviteter. Ekonomi ska aldrig sätta stopp för god hälsa!

En annan anledning är just den att vi ligger långt efter våra grannregioner. Även om nivån på friskvårdsbidraget kanske inte har störst betydelse ur rekryteringssynpunkt kan det ändå påverka arbetssökandes bild av Region Kronoberg som arbetsgivare. Sämst villkor är aldrig en fördel.

Så sent som i februari i år höjde exempelvis Region Blekinge sitt friskvårdsbidrag till 2000 kr. Och straxt efter att vi i början av maj lämnade in vår motion till Region Kronoberg har flera regioner runt om i landet också meddelat att de gör särskilda satsningar på höjt friskvårdsbidrag kopplat till Coronapandemin. Två exempel är Region Sörmland som höjer till 5000 kr och Region Örebro som höjer från 1000 kr till 3000 kr. För att ge våra medarbetare möjlighet till återhämtning framöver behövs såklart satsningar inom flera områden, men friskvårdsbidrag är ett av dem.

För oss socialdemokrater är det viktigt att en höjning av friskvårdsbidraget inte påverkar den årliga lönerevisionen – alltså medarbetarnas årliga lönehöjning - negativt. Att satsa på höjt friskvårdsbidrag måste göras separat. Samtidigt har vi stor respekt för det ekonomiska läget både innan och efter Coronapandemin. Hur stor höjningen ska vara vill vi därför diskutera med övriga partier. Vi är också öppna för att höjningen görs i flera steg.

Vi hoppas och tror att alla regionpolitiker håller med oss om att det är dags att höja friskvårdsbidraget för Region Kronobergs medarbetare och att det kan ske skyndsamt.

Henrietta Serrate (S), 2:e vice ordförande i regionstyrelsen

Robert Olesen (S), 2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden

VILL DU SKRIVA DEBATTARTIKEL PÅ VXONEWS? MAILA DIN TEXT TILL TIPS@VXONEWS.SE.

Annons
Annons
Annons
Annons