Annons

Debatt: Dumsnålt förslag att ersätta höjt OB-tillägg för alla med satsning på en yrkesgrupp

Debattartikel från Socialdemokraterna i Region Kronoberg.
Växjö • Publicerad 31 januari 2020
Detta är en opinionstext i Vxonews. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Foto: Alexander Hall

I dagarna kom beskedet att det moderatledda styret i Region Kronoberg vill avsluta gällande satsning på 60-procentig höjning av tillägget för arbete på obekväma arbetstider, en satsning som idag gäller alla medarbetare. Två motiveringar lyfts fram: att man vill fokusera på att minska hyrpersonalberoendet och att man vill anpassa sig till regionens ekonomiska förutsättningar. Vi socialdemokrater menar att det är precis det det höjda OB-tillägget idag gör.

Den ”satsning” alliansen nu föreslår innebär i själva verket faktiskt en minskning med 10 procent för de som fortsatt får behålla den, sjuksköterskorna. Övriga grupper; hundratals undersköterskor, skötare, medicinska sekreterare och servicepersonal som tidigare fått några tusenlappar extra i månade får nu med förslaget inget extra alls.

Annons

Efter att ha minskat under 2018 ökade förra året regionens kostnader för hyrpersonal igen. Totalt spenderades över 150 miljoner kronor mer än tänkte på hyrpersonal. Av tidigare erfarenhet vet vi att det är svårt att bli kvitt hyrpersonalberoendet. Det är precis som med alla andra beroenden – svårt att sluta när man väl trillat dit. Just därför ska man aldrig börja.

Vi socialdemokrater väljer att se det faktum att vi inom Region Kronoberg exempelvis inte har några hyrundersköterskor som ett kvitto på att ett höjt OB-tillägg faktiskt bidrar till att göra regionen till en attraktivare arbetsgivare, precis det som vi i många år haft som mål och precis det som krävs om vi ska bli hyroberoende i andra yrkeskategorier också. Istället för att motivera försämrade villkor med att det inte finns hyrberoende inom de här yrkesgrupperna borde vi istället lyfta det höjda OB- tillägget för alla som ett bra exempel på hur man kan undvika att bli beroende över huvud taget.

Alliansen säger sig också göra en satsning utifrån regionens ekonomiska förutsättningar. Det nya kostnadsutjämningssystemet regioner emellan ger Kronoberg 178 miljoner kronor mer än förväntat i år. De pengarna vill vi socialdemokrater satsa på regionens medarbetare och föreslår därför att man tar en del av dem för att bekosta en fortsatt 60-procentig höjning av OB- tillägget för alla som idag har det. Det hade det moderatledda styret också kunnat göra, men väljer istället att lägga mer än hälften, 90 miljoner, på att höja Region Kronobergs överskottsmål från 1 procent till 2,3 procent. Så kan man självklart också prioritera. Men inte om man är socialdemokrat. Vi prioriterar medarbetarna och kommer att visa det tydligt i vårt förslag till tilläggsbudget.

Vi tror att det moderatledda styret begår ett stort misstag om de beslutar sig för att verkligen gå vidare med förslaget att avskaffa det höjda OB- tillägget för undersköterskor, skötare, medicinska sekreterare och servicepersonal. Vad som sägs vara en satsning anpassad till regionens ekonomi kan komma kosta mer i slutändan, framförallt genom förlorat förtroende från medarbetarna. Och den dag vi tappar medarbetarnas förtroende står hyrbolagen där med öppna armar, redo att ta emot och betala de vi inte var beredda att betala. Medarbetarna vet vad de är värda och det vet också hyrbolagen. Och oavsett är det Region Kronoberg som får betala.

Det finns fortfarande tid att ändra sig. Vi hoppas och tror att åtminstone något av allianspartierna moderaterna, kristdemokraterna, centerpartiet, liberalerna eller någon enskild ledamot från dessa partier, tar sig i kragen och röstar för ett fortsatt jämlikt höjt OB-tillägg och för att allas obekväma arbetstid ska räknas som lika värdefull. Med rådande parlamentariskt läge krävs nämligen bara en röst för att stoppa att någon grupp blir utan.

Henrietta Serrate (S), oppositionsråd i Region Kronoberg

Robert Olesen (S), 2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden

Annons
Annons
Annons
Annons