Annons

Debatt: ”Etablera starka kluster kring IT och bioenergi”

Debattartikel av Centerpartiets näringslivsgrupp.
Debatt • Publicerad 13 februari 2021
Detta är en opinionstext i Vxonews. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Foto: Nadia Hagberg

Växjö kommun tar nu med Centerpartiet i spetsen krafttag för att förbättra ett sviktande företagsklimat och därmed långsiktigt öka tillväxten, skapa fler nya jobb och inte minst locka nya etableringar till regionen.

I en första etapp under hösten har vi varit en drivande kraft när det gäller ett antal nya initiativ: Bland annat arbetat för att förenkla upphandlingsprocessen, upphandlingsskola, samordna och digitalisera tillsynen och parallellt göra en översyn av taxor och avgifter. Viktiga steg som håller på att tas är ett ökat fokus på små och medelstora företag och att man nu sjösätter ett kompetensutvecklingsprogram för Växjö kommuns handläggande tjänstemän kring service, bemötande och myndighetsutövning.

Annons

Växjöregionen har i grunden ett starkt och konkurrenskraftigt näringsliv. För att behålla denna position måste de offentliga aktörerna ta ett betydligt större ansvar och ha en tydlig politisk agenda för att understödja och stimulera utvecklingen. Aktuell forskning visar att dynamiska regioner präglas av starka kluster som baseras på bra samarbete och en unik lokal kompetens. Vi ser att Växjö har stora möjligheter om man jobbar nära och tillsammans med företagen och universitetet.

I ett inledande arbete behöver kommunen aktivt stötta bildandet av ett nytt framväxande bioenergikluster samt understödja ett än starkare IT-kluster.

Växjö med sin gröna profil har stora möjligheter att etablera landets första kluster kring bioenergi. Linnéuniversitetet har flera intressanta forskningsprofiler inom området. Energikontor Sydost och Miljöfordon Syd har gedigen kompetens och torde vara erfarna partners i en klusterbildning. Flera företag som till exempel Konvegas och Småländska Bränslen ligger i framkant och växer starkt. Södrakoncernen med huvudkontor i Växjö satsar nu 100-tals miljoner på produktion av biodrivmedel. Den typ av biogas som produceras i Alvesta visar sig helt överlägsen många andra alternativ. En möjlig utveckling och modernisering av Växjö kommuns biogasanläggning tillsammans med en unik biogasinfrastruktur bidrar också till att manegen är krattad för att bygga upp ett unikt och profilskapande bioenergikluster i vår region.

Växjö är idag det näst starkaste digitala centrat i förhållande till storlek efter Stockholm. IT är den bransch som ger flest jobb inom den privata sektorn i Växjö. Vi anser att det är nödvändigt att avsätta ytterligare resurser för att förstärka samarbetet med näringslivet och Linnéuniversitet. Dels för att marknadsföra regionens möjligheter och därmed locka välutbildad arbetskraft att flytta hit så att befintliga företag kan växa, dels locka nya externa etableringar. Ett starkt IT-kluster (DigiTri) kan också ge en stödjande dimension till den starka satsning som nu sker på Linnéuniversitetet och den nya civilingenjörsutbildningen kring datavetenskap. Samtidigt bör man ta ett omtag och uppvakta regeringen kring behovet av och etablering av en ny Digitaliseringsmyndighet placerad i Växjö.

Centerpartiets näringslivsgrupp

Andreas Olsson

Claes Bromander

Yvonne Ekaremål

Anders Haggren

Gudrun Holmberg

Annons

Tomas Johansson

Thomas Karlsson

Annika Nilsson

Här saknas innehåll

Annons
Annons
Annons
Annons