Annons

Debatt: EU är bra, men Växjöborna ska bestämma här

En debattartikel av Gustaf Göthberg, Anna Tenje och Oliver Rosengren (M).
Publicerad 8 maj 2019
Detta är en opinionstext i Vxonews. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Växjöregionen har störst exportvärde per invånare i hela Sverige. Vår tillväxt är beroende av frihandel med omvärlden. Samarbete, handel och underlättad rörlighet har bidragit till byggandet av vår och hela Europas välfärd. I ett framtidsperspektiv för såväl Sverige som Europa är det avgörande att tilltron till globalisering, rörlighet och öppenhet växer sig starkare. För att stärka vår konkurrenskraft behövs en rörlig arbetsmarknad, stopp för EU-skatter och kraftiga avregleringar för företag såväl i Sverige som i EU.

En EU-gemensam migrationspolitik bör bygga på en skarp yttre gräns och EU-drivna asylcenter utanför EU. Dit kan flyktingar söka asyl, få sin ansökan behandlad och sedan fördelas mellan medlemsstaterna proportionerligt. Medlemsländernas mottagande bör utgå ifrån kvoter, där såväl demografi som ekonomi är styrande. Det skulle avsluta det humanitära lidandet på Medelhavet och kraftigt reducera möjligheterna för organiserad brottslighet att finansieras med människosmuggling. Samtidigt skulle den fria rörligheten inom EU kunna återupprättas.

Annons

En stark europeisk gemenskap förutsätter trygghet. Polisiärt samarbete för att bekämpa internationell brottslighet, terrorism och så vidare är nödvändigt. EU ska samtidigt inte bygga upp en parallell struktur till säkerhetsalliansen Nato; försvarssamarbetet bör kretsa kring frivillighet för medlemsländerna och koncentrera sig på övning eller utveckling, inte uppbyggnaden av en EU-armé - som vissa svenska partier föreslagit. Nato och EU är båda viktiga motvikter till Ryssland och Kina. EU behöver en Kinadoktrin.

Klimatet kan bara räddas i nära förening med fortsatt ekonomisk tillväxt. Innovationer som driver företag framåt med växande ekonomi och minskande utsläpp är ett centralt mål. Utveckling av klimatvänliga energikällor och stöd till spjutspetsforskning kan ta den europeiska ekonomin framåt mot en grönare framtid där välståndet och utsläppen går åt olika håll. Äganderätten ska inte begränsas av EU-direktiv. Skogsnäringen är ett exempel av särskild betydelse för vår region. Istället för att reglera skogsbruket bör EU koncentrera sin skogspolitik till att främja nya sätt att tillvarata trä i exempelvis hållbar förpacknings-, drivmedels- eller textilproduktion.

Sparsamhet med skattepengar är viktigt för Moderaterna i Växjö och i Bryssel. EU-budgeten behöver minska för att prioriteringarna ska bli bättre och så att EU-avgiften kan sänkas. Arbetet för en stram EU-budget är inte alltid i medvind ens i den egna partigruppen. Kommissionens ordförande och EPP-företrädaren Jean-Claude Juncker har lyft fram avgiftsfria interrailkort som en viktig politisk seger. Om den europeiska gemenskapen bygger på fritt tågluffande är läget mer allvarligt än befarat. Därför behövs fler moderater i Bryssel.

Fler beslut här, färre beslut där. För att bygga ett långsiktigt och starkt förtroende för den europeiska gemenskapen behöver tendenserna mot ökad överstatlighet stoppas. Brysselbyråkraterna behöver inte bara bli färre, utan framförallt få minskat inflytande över den nationella politiken i medlemsstaterna. Beslut som påverkar Växjöborna ska i huvudsak fattas i Växjö.

Gustaf Göthberg (M)

Kandidat till Europaparlamentet

Anna Tenje (M)

Kommunstyrelsens ordförande

Oliver Rosengren (M)

Kommunalråd

Annons
Annons
Annons
Annons