Debatt: Färre jobb utan Småland Airport

En debattartikel av Anna Tenje (M) och Mikael Johansson (M).
Växjö flygplats
Foto: Urban Nilsson

De regionala flygplatserna räknar med stora underskott till följd av covid-19 och på många håll runt om i Sverige riskerar flygplatser att stängas, Växjö Småland Airport är tyvärr inget undantag. Coronakrisen har medfört en ekonomisk tvärnit som på kort tid nästan slagit ut hela branscher, såsom restaurang-, hotell-, event- och resebranschen samt stora delar av handeln. Småland Airport har i dagsläget inte en enda kommersiell avgång och har tvingats permittera i stort sett all personal.

De regionala flygplatserna var hårt pressade redan innan coronakrisen och pandemin har nu tydligt blottlagt regeringens bristande flygpolitik. I Norge och Finland, tar staten ett samlat ansvar för att säkra driften av landets flygplatser. I Sverige har staten valt att genom Swedavia säkra driften för endast tio flygplatser.

Driften för mindre flygplatser med lägre andel flygtrafik och sämre förutsättningar att gå med vinst har däremot överlåtits till kommuner och regioner, samt några få privata bolag. Det är ett fullt rimligt krav att staten också beslutar om ett riktat ekonomiskt stöd till alla icke-statliga flygplatser som täcker det driftsunderskott som uppstått på grund av pandemin.

Detta är en opinionstext i vxonews. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Coronakrisen har i högre grad drabbat branscher som besöksnäring och den exportberoende industrin, vilka är beroende av de regionala flygplatserna. Det handlar alltså inte om att säkra solsemestern utan det handlar om att säkra jobben. Enligt Handelskammaren skulle en nedläggning av Småland Airport innebära att flygtillgängligheten minskar med 61 procent för Växjö och närliggande kommuner. Det riskerar 3000 arbetstillfällen i 1400 företag.

Småland Airport är inte den enda flygplatsen av stor betydelse för den regionala utvecklingen som möter regeringens hitintills kalla hand. WSP lyfter i en rapport Kalmarregionen som riskerar 4 500 arbetstillfällen om den regionala flygplatsen läggs ner. Sammantaget står tusentals jobb runt om i landet på spel om staten inte tar sitt ansvar för flyginfrastrukturen.

De regionala flygplatserna har stor betydelse för svensk krisberedskap, vilket har blivit särskilt påtagligt i coronakrisen. Om flygplatserna tvingas att stänga riskerar vi att stå utan landningsbanor för rent livsviktiga flygningar. Det skulle kunna få förödande konsekvenser vid exempelvis nästa stora skogsbrand.

Regeringens hantering av de regionala flygplatserna är under all kritik. Först hänvisades flygplatserna till korttidspermitteringar, men det är osäkert om alla flygplatser omfattas. Därefter sade regeringen att de hade inkluderat stöd till de regionala flygplatserna i de kommunala krispaketen. Krispaketen har dock redan bedömts otillräckliga av SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) för att kunna täcka kommunernas intäktsbortfall och kostnader.

Regeringens bristande flygpolitik ställer kommuner och regioner inför en bitter verklighet. När kraften hos oss snarare bör riktas till att rusta sjukvården, äldrevården och hålla samhällskritiska funktioner igång, måste fokus och resurser nu istället läggas på att säkerställa regionala flygplatsers överlevnad.

Regeringen måste ta ansvar och ge omedelbart stöd till de regionala flygplatserna och ge Swedavia ett uppdrag att säkra en ändamålsenlig flyginfrastruktur till gagn för tillväxt och utveckling i hela Sverige. I ett läge där Sverige och övriga länder långsamt börjar rulla igång igen blir detta särskilt viktigt då Växjös näringsliv och andra delar av Sverige annars riskerar att hamna i bakvattnet i en redan tuff situation.

Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande i Växjö

Mikael Johansson (M), regionstyrelsens ordförande Kronoberg

Läs mer

Sport

Polisjakt söder om Växjö

”Flera farliga omkörningar”.

Nyheter

Båt började brinna i Växjö

Inga personskador.

Nyheter

Region Kronoberg: ”Ansträngt vårdplatsläge”

Sjukhuschefen om läget på sjukhusen.

Nyheter

Restaurangen satsar på after dining-concept

”Det kommer att bli folkligt, festligt och ett jävla hålligång”.

Coronavirus

Nio nya fall av covid-19 – en patient inlagd

Ny statistik från Region Kronoberg.

Nyheter

Gård i Växjö såld för 11,7 miljoner

Gården med flera byggnader och mark har sålts.