Annons

Debatt: Framtidens skola, dags för förändring!

Debattartikel från Patrick Malmström.
Debatt • Publicerad 23 februari 2021
Detta är en opinionstext i Vxonews. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Foto: Lena Gunnarsson

Vi har idag otroligt mycket av grov kriminalitet och psykisk ohälsa i vårt samhälle. Människor bara mår sämre och sämre.

Vad gör vi då åt detta, istället för att sopa problemen under mattan och hoppas att de då försvinner?

Annons

Det ska jag ta upp i detta brev.

Vi har idag körkort på att få köra bil, medans vem som helst får skaffa barn. Psykiskt sjuka, grovt kriminella och människor med drog- och alkoholproblem, för att nämna några exempel, får skaffa barn. Människor som fortfarande slår sina barn, trots att det är förbjudet här i Sverige. Människor som skriker åt sina barn, säger fula och nedvärderande saker, ej kapabla att ge den kärlek och stöd till sina barn, som behövs för att skapa en fungerande individ. Människor som inte kan kommunicera och tala om känslor på ett funktionellt sätt. Samtliga av dessa exempel får skaffa barn, därför att det är fritt för vem som helst att göra det. Här krävs inget "körkort" eller ens några psykologiska tester alls, för att visa om man är lämplig att bli förälder. Ett barn, ett nytt liv, vår framtid och kommande generationer. Är det inte något som är tillräckligt viktigt att testa, för att se om man är kapabel, till att ta hand om det, på ett funktionellt sätt?

När vi idag har erfarenheten av att veta, att så många föräldrar inte klarar av att uppfostra sina barn på ett kärleksfullt och fungerande sätt, och inte har psykologiska tester för att visa vem som är lämplig förälder, vad kan vi då göra, för att uppfostra dessa barn, så att de trots, att de inte har föräldrar som klarar av det, ändå får en fungerande uppfostran och bra värderingar?

Hur gör vi då för att de som ungdomar och senare vuxna, blir hela och fungerande individer i samhället?

Vad är det i vårt samhälle enligt lagen, som vi kan utnyttja och som samlar alla barn på samma ställe, med samma möjligheter?

Du gissade rätt, det är skolan givetvis. Det är där vi måste börja. Vi måste förändra skolan. Förändra ämnena vi har idag på schemat. För det är med kommande generationer, vi kan få slut helt på kriminaliteten och den psykiska ohälsan. Det kommer ta tid, det är ingen snabb lösning. Det är svårt att ändra på människor, som är äldre och redan gått ut skolan, svårt att ändra på vuxna och sedan länge invanda beteenden. Det är en generationsfråga helt enkelt. Därför måste vi börja med barnen, så tidigt som möjligt, innan dåliga förebilder får ett fast grepp om de.

Så här långt är ni med. Då är vi framme vid vad vi ska ändra på i skolan. Vilka ämnen som saknas idag, behöver vi lägga till på schemat?

Dessa nya ämnen som behöver tillkomma, är vad jag kallar inre ämnen, gentemot de idag som finns i skolan och jag kallar yttre ämnen. De nya ämnena bearbetar det inre i människan d.v.s. hur du kommer att bli som människa, menas de ämnen som finns idag, bearbetar det yttre d.v.s. vad du senare kommer att arbeta med, din allmänbegåvning, vad gäller faktakunskap.

En av de nya ämnena kommer att vara läran om känslor dvs. emotik, hur man bearbetar sina egna, lär sig uttrycka de och sätta sig in i andras.

Konflikthantering är ett annat, där man lär sig hantera konflikter, som kan uppstå i olika situationer som i t.ex. på rasterna i skolan, i grupparbeten eller senare i livet som vuxen på arbetet och i olika sociala situationer, men även i ett romantiskt förhållande. Man får också lära sig hur man ser på saker från andra människors perspektiv.

Annons

Kommunikation är ett nytt ämne. Där man lär sig kommunicera på ett konstruktivt sätt med alla typer av människor och olika personligheter. Här ingår också hur man bemöter människor. Att kunna bemöta alla människor på samma bra sätt, utan fördomar.

Beteendekunskap är ett ämne, där man lär sig om vilket beteende man själv uppvisar och hur andra typer av beteenden fungerar. Man lär sig även om vilka brister man själv och andra kan tänkas ha och hur man arbetar med de på bästa sätt, för att fungera så bra som möjligt ihop med andra människor. I detta ämne kommer också samhällsvärderingar att vara ett viktigt tema. Bl.a. värderingar kring sexualitet kommer att bearbetas på djupet.

Idag handlar skolans ämnen bara i stort sett om, att du senare i livet ska kunna få ett arbete och tjäna pengar, trots att vi vet att så många föräldrar inte klarar av den andra stora och kanske viktigaste biten, att uppfostra barnen till fungerande och lyckliga individer, med goda värderingar. Därför har vi idag denna utbredda kriminalitet och psykiska ohälsa, för att dessa ämnen saknas på schemat.

När vi sen kommer att få in dessa nya ämnen på schemat, kommer människan att successivt bli en hel och fungerande individ. Hand i hand kommer de ämnen som tills dess funnits, att gå med dessa nya ämnen och resultatet kommer att bli en komplett människa, fylld av sunda värderingar, kärlek och aldrig en tanke på kriminalitet och att skada andra människor, vilket kommer att minska behovet av kriminalvård och psykiatrisk vård till nästan obefintligt.

Så nu är det dags att börja utbilda lärare i dessa nya ämnen, så att de i sin tur kan utbilda barnen i skolan, för ett samhälle utan kriminalitet och psykisk ohälsa.

Patrick Malmström

Annons
Annons
Annons
Annons