Annons

Debatt: Inför en visselblåsarfunktion i Region Kronoberg

Debattartikel från Socialdemokraterna i Region Kronoberg
Växjö • Publicerad 4 augusti 2020
Detta är en opinionstext i Vxonews. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Foto: Alexander Hall

Det är viktigt att alla medarbetare har och känner till olika vägar att slå larm om de misstänker att något är fel. Region Kronoberg behöver därför ha tydliga, fastslagna och kommunicerade rutiner för såväl upptäckt som förebyggande av korruption och oegentligheter.

I många kommuner, regioner och myndigheter finns en så kallad ’visselblåsarfunktion’. Det innebär i korthet att en särskild e-postadress eller brevlåda upprättats för att medarbetarna alltid ska kunna lämna in tips om misstänkligheter. Syftet med en visselblåsarfunktion är att den ska fungera som ett komplement när de vanliga rapporteringsvägarna av någon anledning inte fungerar, exempelvis när den vanliga rutinen anger att närmsta chef ska informeras men det är närmsta chef som misstänks. Den som är ansvarig för visselblåsarfunktionen har till uppgift att utreda inkommande tips och att hantera sekretessreglerade uppgifter, personuppgifter och uppgifter om visselblåsarens identitet korrekt.

Annons

Idag finns ingen visselblåsarfunktion i Region Kronoberg. Det framgår bland annat av ett svar som lämnats till tidningen Vision i november 2019. Dessutom saknas också tydliga riktlinjer på hemsida och Intranät, vilket gör det svårt för medarbetare att veta var man ska vända sig vid misstanke och vilka rättigheter man har om man slår larm.

Vi socialdemokrater ser en visselblåsarfunktion som en viktig del i att vara en handlingskraftig och transparent region, där medarbetarna känner sig trygga att anmäla misstankar om oegentligheter. I februari skickade vi därför in en motion om att en visselblåsarfunktion bör inrättas i Region Kronoberg, detta snarast möjligt. Motionen skulle behandlats på regionfullmäktige den 17 juni men skjuts nu till hösten. Det verkar dock som att vi kommer få gehör för förslaget, vilket glädjer oss.

Medarbetaren som ställer sig frågan ’Var vänder jag mig när jag misstänker att min chef eller kollega sysslar med oegentligheter?’ ska aldrig behöva undra länge eller undvika att tipsa på grund av rädsla för repressalier. Det är verkligen hög tid att införa en visselblåsarfunktion i Region Kronoberg.

Henrietta Serrate (S), 2:e vice ordförande i regionstyrelsen

Robert Olesen (S), 2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden

VILL DU SKRIVA DEBATT PÅ VXONEWS? MAILA DIN TEXT TILL TIPS@VXONEWS.SE.

Oscar AppelgrenSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons