Annons

Debatt: Kommer nya lasarettet i Räppe att bli lika dyrt som Nya Karolinska?

Fyra debattörer ställer sig frågorna varför Region Kronoberg valde partnering som entreprenadform och varför regionen har så bråttom?
Växjö • Publicerad 12 april 2021 • Uppdaterad 13 april 2021
Detta är en opinionstext i Vxonews. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Foto: Adam Wrafter/Smålandsposten
Foto: Adam Wrafter/Smålandsposten

Region Kronoberg tog ett stort beslut 29 maj 2019. Det underlag som då presenterades var dels en ofullständig förstudie dels ett avskräckande exempel från ett annat sjukhus. Inriktningsbeslutet innebär rivning av nuvarande sjukhusområde och att bygga helt nytt sjukhus i Räppe. Detta har redan nu på planeringsstadiet kostat hundratals miljoner och kan komma att kosta skattekollektivet åtskilliga miljarder om beslutet genomförs.

Regionen håller på att inleda ett samarbete med Skanska om det planerade sjukhuset. Att skaffa sig en partner (s k partnering) betyder en paketlösning där entreprenören redan är klar utan någon konkurrens om kostnaderna. I stället för priskonkurrens skapas en affärsrelation med fokus på samarbete. Det slutliga priset blir en gissning. Det kan eventuellt bli precis som vid Nya Karolinska (NKS) med risk för odemokratiska beslut och höga kostnader. Många avgöranden hamnar hos entreprenören med egna konsulter (partnern omfattas ju inte av offentlighetsprincipen) och den egna professionen hålls utanför i både planering och genomförande.

Annons

Vi undrar varför man valt partnering som entreprenadform. I Konkurrensverkets rapport 2014:4 jämfördes 20 partneringsprojekt och 20 liknande projekt. Man fann inga tydliga skillnader i termer av tid, kostnad och konflikter. För drygt ett år sedan anställde regionen en projektchef med erfarenhet från stora sjukhusbyggen. Är hans kompetens nu inte tillräcklig? En risk - som påtalas av Konkurrensverket - med ett partnerliknande samarbete är att detta sker med obefintlig juridisk granskning. I fallet Räppe borde samarbetet kanske granskas juridiskt av oberoende sakkunnig.

Vi frågar oss varför regionen har så bråttom? Det är väldigt tidigt för upphandling av byggentreprenör/partner när man fortfarande diskuterar innehållet i regionens vårdverksamhet och hur visionen ”Närmare Kronobergaren” ska uppnås. I Räppe finns ingen infrastruktur anpassad efter trafiken som skulle krävas till regionens största besöksmål. När kommer tågtrafiken till Räppe? Detta var helt avgörande för valet av plats. Fortfarande diskuteras programfrågor och inte minst planfrågor. Så länge det inte finns en lagakraftvunnen detaljplan finns det ingen tomt att bygga något sjukhus på.

Självklart borde man först studera och landa i alla andra aspekter innan man utser byggentreprenör. Och lika självklart är det då att man måste ta med alla kostnader i en slutlig utvärdering. Att man nu i ett mycket tidigt skede - fört in en partner som tillika är en multinationell byggkoncern - väcker naturligtvis många frågor. Vad är det som byggfirman förväntas göra i detta skede som inte en sedvanlig konsult kan göra? Ska byggfirman kunna påverka demokratiska processer kring väg-, järnvägs- och planfrågor? Ska de påverka vårdens innehåll?

Gunnar Hagberg, läkare

Jan-Olof Olson, arkitekt

Carl-Åke Svendler, pensionerad klinik- och verksamhetschef

Tomas Svensson, pensionerad distriktsläkare

Annons
Annons
Annons
Annons