Annons

Debatt: Migrationen är på löpande räkning

Gustav Pettersson, kommunpolitiker och kretsansvarig AfS Kronoberg
Växjö • Publicerad 15 mars 2021
Detta är en opinionstext i Vxonews. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Alla vet farorna med att köpa något på löpande räkning. Vad kommer det till slut att kosta mig?

En löpande räkning innebär att det inte finns något på förhand bestämt pris. För att ändå få lite kontroll brukar man komma överens om någon form av à-priser, till exempel kostnad per löpmeter, timpris för tjänsterna eller timkostnad för att hyra. Hur är det då med kostnaden för migrationen?

Annons

Sveriges migration har under en lång tid ökat vår befolkning med cirka 1 % per år. Enligt migrationsverkets egen statistik så har det i snitt beviljats drygt 95 000 uppehållstillstånd per år sedan år 2000, snittet har ökat efterhand och var nästan 130 000 per år mellan 2017 – 2019. På tjugo år innebär det nästan 2 miljoner invandrare, alltså 20 % av Sveriges befolkning.

Migrationskommitténs resultat hittills, som nu är på remissrunda, har stora problem att vara överens om att sätta maxvolymer för invandringen. Hur resonerar man när maxvolymer inte ska tillämpas, rent ekonomiskt? Inga maxvolymer innebär ju faktiskt lika med att invandringen får kosta hur mycket som helst! Att sätta gränser för saker anses ju allmänt vara en del av barnuppfostran. Barn får tidigt lära sig att pengar inte räcker till allt, att de finns i en begränsad mängd.

Sverige med dess kommuner har en begränsad mängd pengar i form av skatteintäkter, dessa är inte obegränsade fast vi har nästan världens högsta skattetryck. Dessa pengar ska räcka till mycket, inte minst till den välfärd som vi alla förväntar oss ha rätt att ta del av, för vi betalar ju in till den. Vad kostar då vår migration på löpande räkning. Ett antal forskningsresultat har presenterat det, bland annat Joakim Ruist, som har en doktorsexamen i nationalekonomi med forskningsinriktning på migration och integration. Han visar i sin forskning att en flykting i genomsnitt kostar 74 000 kr per år livet ut, inberäknat integrationsåtgärder, bidrag och att de eventuellt får ett arbete. Andra studier kommer fram till ungefär samma kalkyl.

Om vi nu försöker att få kontroll på vad vår löpande räkning kostar oss så multiplicerar vi invandringsvolymen med kostnaden per invandrare, som den forskning jag refererat till anger. Nu börjar vi kunna se prislappen. Med en kostnad på 74 000 kr per invandrare varje år livet ut innebär det att årskostnaden för oss skattebetalare från år 2000 har ökat med över 300 % och uppgick år 2020 till över 150 miljarder per år. En snöbollseffekt utan dess like!

Inga andra utgiftsområden får öka från år till år på det här sättet och inga andra utgiftsområden tillåts betalas på löpande räkning. Men migrationen får göra det. Vän av ordning undrar förstås varför. Har vi ett ambitiöst mål som ger en massa positiva effekter och om så är fallet, varför inte då presentera hur dessa väger tyngre än att måna om vår egen befolkning. Det är särskilt viktigt när vi vet hur både välfärden krymper och hur pensionerna minskar.

Källor:

SVT:s intervju med Joakim Ruist från 31 maj 2018.

Migrationsverkets statistik på beviljade uppehållstillstånd.

Gustav Pettersson, kommunpolitiker och kretsansvarig AfS Kronoberg

Vill du skriva debatt/insändare på VXOnews? Skicka din text till tips@vxonews.se. Vi garanterar inte publicering.

Annons
Annons
Annons
Annons