Annons

Debatt: Region Kronoberg måste förebygga och förbereda för ökad psykisk ohälsa

Debattartikel av Henrietta Serrate (S) och Robert Olesen (S).
Växjö • Publicerad 28 mars 2020
Detta är en opinionstext i Vxonews. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Foto: Alexander Hall

Den pandemi världen just nu är mitt i – Covid-19-pandemin – kommer sätta sina spår i både vården och i ekonomin, men även få konsekvenser för den psykiska hälsan. Att förlora en anhörig, bli arbetslös eller gå i konkurs är för många personliga trauman som inte sällan leder till psykisk ohälsa.

Det är viktigt att Region Kronoberg är väl förberett och kan erbjuda kronobergarna det stöd och den hjälp de behöver i och efter Coronakrisen. Vi socialdemokrater har därför i en skrivelse föreslagit att en arbetsgrupp med uppdraget att se över hur Region Kronoberg på bästa sätt kan såväl förebygga och som förbereda för en ökad psykisk ohälsa bland Kronobergarna tillsätts.

Annons

Arbetsgruppen bör vara multiprofessionell och sektorsövergripande – representanter från psykiatri, suicidprevention, folkhälsa, näringsliv etc.

och bör regelbundet rapportera till regionstyrelsens arbetsutskott, så att nödvändiga beslut kan tas och resurser kan tillföras snabbt. Särskilt viktigt är det att arbetsgruppen ser över hur Region Kronoberg på ett effektivt sätt kan nå ut till så många som möjligt med information om att hjälp finns att få. Vi får inte lämna någon Kronobergare efter i detta.

Här och nu är det först och främst den fysiska vården fokus ligger på och det med rätta, men vi får inte glömma vilka konsekvenser en pandemi kan få för den psykiska hälsan.

Henrietta Serrate (S), 2:e vice ordförande i regionstyrelsen

Robert Olesen (S), 2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden

Här saknas innehåll

Annons
Annons
Annons
Annons