Annons

Debatt: Sätt stopp för vardagsbrotten i Kronoberg!

Växjö • Publicerad 17 februari 2021
Detta är en opinionstext i Vxonews. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Debattartikel från Frida Boklund, regionchef Företagarna Kronoberg, och Pontus Lindström, expert lokalt företagsklimat och brott mot företag Företagarna

Frida Boklund.
Frida Boklund.Foto: Oscar Appelgren

Inbrott. Skadegörelse. Bluffakturor. Bit för bit stjäl de företagarnas framtidstro. Vardagsbrotten som dagligen drabbar Kronobergs företag fortsätter att öka - i skymundan av covid-19-krisen pågår en annan kris som staten och ansvariga myndigheter måste prioritera.

Annons

När brottslighet fyller nyhetsrubriker handlar det nästan uteslutande om grov kriminalitet i form av skjutningar och bombdåd i storstäder. De vanligaste brotten som drabbar företag och som förpestar tillvaron för Sveriges företagare och deras anställda är dock mängdbrott som stölder och bedrägerier. En dagsfärsk undersökning av företagares utsatthet för brott visar att de senaste årens negativa trend med ökad brottslighet både har fortsatt och förvärrats under coronakrisen, och resultatet blir en negativ spiral med allt lägre tilltro och allt större oro. Andelen företagare som upplever otrygghet på grund av låg polisnärvaro har ökat från 41 till 51 procent 2017–2020. En majoritet av alla företag med anställda har blivit utsatta för brott under de senaste åren.

Var femte brottsutsatt företagare har övervägt att lägga ner sin verksamhet på grund av kriminaliteten, och det är inget annat än förfärande siffror. Samtidigt har andelen företagare som inte polisanmäler brotten ökat från 42 till 65 procent. Mörkertalet av brott som polisen aldrig får se har aldrig varit större.

Så här kan vi helt enkelt inte ha det. Brottsligheten mot Kronobergs företagare får aldrig normaliseras och måste tas på största allvar – det mänskliga lidandet och de ekonomiska konsekvenserna är i slutändan ofta förödande. Från politiskt håll behövs en tydlig nolltolerans även mot vardagsbrott. För att företagare ska se det som meningsfullt och orka att avsätta tid att anmäla vardagsbrotten måste det vara tydligt att brotten tas på allvar.

Så vad är det som behöver göras för att motverka brotten? Från statligt håll behöver det säkerställas att utbyggnaden av Polisen resulterar i fler synliga och närvarande poliser på Kronobergs gator, torg, vägar och andra tänkbara brottsplatser. Trots regeringens ambition om 10 000 fler polisanställda till år 2024 har antalet poliser i yttre tjänst sjunkit sedan 2015. I varje kommun ska det finnas en polisiär trygghetskontakt med god kännedom om det lokala näringslivets förutsättningar.

Men även kommunerna i regionen kan göra mycket för att motverka brotten. En viktig del är att integrera trygghetsfrågorna i näringslivsarbetet. I de medborgarlöften som kommunen och Polisen undertecknar varje år behöver det finnas ett tydligt företagarfokus. Näringslivet behöver också i högre grad involveras i den fysiska trygghetsplaneringen i form av belysning och kameraövervakning samtidigt som kommunen säkerställer att all form av skadegörelse och klotter skyndsamt repareras och saneras. I väntan på fler synliga poliser behöver kommunen vid behov anställa och stärka upp med kommunala patrullerande ordningsvakter.

Det är dessutom helt avgörande att kommunen försvårar för kriminella aktörer där verksamheter används för penningtvätt, och där lagar och regler medvetet inte efterföljs vilket skapar en osund konkurrenssituation för den stora majoriteten av skötsamma lokala företag. Det är särskilt viktigt i den kommunala tillsyns- och tillståndsverksamheten, men också i de kommunala inköpen och genom de kommunala bostadsbolagen.  Det sägs att många bäckar blir en stor å. Det många vardagsbrott leder till vill vi till varje pris undvika.

Frida Boklund, regionchef Företagarna Kronoberg

Pontus Lindström, expert lokalt företagsklimat och brott mot företag Företagarna

Här saknas innehåll

Annons
Annons
Annons
Annons