Annons

Debatt: Skolan lägger grunden för ett starkare Växjö

Debattartikel från Blågröna arbetsutskottet i utbildningsnämnden.
Växjö/Debatt • Publicerad 16 maj 2019
Detta är en opinionstext i Vxonews. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Malin Lauber.
Malin Lauber.Foto: URBAN NILSSON

Debattreplik på text från Martina Forsberg (S) och Malin Lauber (S) den 7 maj.

Vi är glada över att Martina och Malin åtminstone är överens med majoriteten om att framtiden börjar i skolan. Det är just därför Blågröna Växjö under flera års tid gjort särskilda prioriteringar för att skapa bättre förutsättningar för så väl lärare som elever i Växjö kommun. Lärarnas riksförbund har valt att vikta sitt resultat utifrån ett visst perspektiv och får därmed vissa resultat.

Annons

Om vi jämförelsevis tar Lärarförbundet, så framhäver de utifrån skolverkets statistik gällande andelen behöriga grundskole- och gymnasielärare på ett annat sätt. Där ligger Växjö kommuns faktiska andel behöriga grundskolelärare på 73 procent, mot riksgenomsnittet på 70,5 och behöriga gymnasielärare på 85 procent mot rikets 81 procent. Det talar sitt tydliga språk om att den faktiska situationen ser positiv ut för Växjö kommun, som placerar sig på plats 88 respektive 48 i landet utifrån skolverkets uppgifter. Det, i en tid då större delen av kommunsverige har svårt att rekrytera behöriga lärare.

Dessutom utnämnde Sveriges skolledarförbund Växjö kommun och utbildningsförvaltningen till Sveriges bästa löneutveckling för förskolechefer och rektorer 2019.

Betyder det att vi är nöjda med de förutsättningar och resultat vi har i kommunen, nej. Vi kan och vill mycket mer. Under hösten 2018 fick vi se att flera års arbete med att öka skolresultaten och förutsättningarna har gett resultat. När de nya sifforna visade på att andelen fullständiga slutbetyg och behörigheten till gymnasiet nu ökar.

Det är frukten av långsiktiga satsningar på; stärkt barn- och elevhälsa, tidiga insatser, kompetensutveckling för befintliga personal, satsning på att öka behörighet, nyrekrytering och stärkt ledarskap i Växjö kommuns skolor. Under innevarande år fortsätter vi stärka skolan med tillskott om 40 miljoner för ökad elevpeng direkt riktad till undervisning, samtidigt som vi ökar fokus på studie- och yrkesvägledning i syfte att stärka elever i deras framtida val.

Det är givet att ingen vill ha ett dåligt resultat, men det är väldigt viktigt att sätta det i perspektiv och visa på de faktiska siffrorna som visar att vi är på rätt väg. Vi har siktet inställt och vet vart vi är på väg. Vi välkomnar Socialdemokraterna att komma med konstruktiva utvecklande förslag. Men under de senaste åren har vi inte sett någon tillstymmelse till konkreta förslag på utveckling utöver det som Blågröna initierat.

Vi har hela tiden haft ett tydligt mål. Nu fortsätter vi det arbetet, med siktet inställt på att bli en av Sveriges bästa skolkommuner.

Blågröna arbetsutskottet Utbildningsnämnden

Pernilla Tornéus (M), ordförande i utbildningsnämnden

Torgny Klasson (L), vice ordförande utbildningsnämnden

Tina Sturesson (C), ledamot

Annons

Åsa Björkman, (KD), ledamot

Magnus Folcker (MP), ledamot

VILL DU SKRIVA DEBATTARTIKEL/INSÄNDARE PÅ VXONEWS? MAILA DIN TEXT TILL TIPS@VXONEWS.SE.

Här saknas innehåll

Oscar AppelgrenSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons