Annons

Debatt: Sverige behöver fler tingsrätter

Debattartikel av Andreas Carlson, rättspolitisk talesperson (KD), och Ricardo Chavez, Ordförande Kristdemokraterna Växjö
Växjö • Publicerad 4 februari 2021
Detta är en opinionstext i Vxonews. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
.
.Foto: MAXIM THORE

Sveriges domstolar har en avgörande uppgift i att upprätthålla tryggheten i vårt samhälle.

Deras uppgift är att handlägga ärenden på ett rättssäkert och effektivt sätt. De ska också tillkännage domen inom rimlig tid. För att kunna uppnå det behöver vi bygga ut rättskedjan och i hela landet. Vi kristdemokrater anser att rättsväsendet ska finnas där människor lever och bor.

Annons

Sverige har centraliserat vårt domstolsväsende avsevärt de senaste två decennierna. I slutet av 1990-talet fanns det 96 tingsrätter, idag endast 48. Rättsstaten behöver växa och behöver komma närmare medborgarna.

Antalet brottmål ökar kraftigt i Sverige. Mellan 2016 och 2023 beräknas ökningen bli hela 77 procent. Regeringen har ingen plan för hur utvecklingen ska brytas. Domstolarna måste lägga ärenden på hög, rättegångar ställs in och förseningar förekommer. Sverige domstolar behöver rekrytera mer personal, kompetensutveckla den som finns för de allt mer komplicerade målen och utveckla sin IT-kompetens. Inget av detta finns med i regeringens planer. Nu riskerar domstolarna att bli en allvarlig flaskhals vilket kommer drabba både rättssäkerheten och tryggheten. Domstolsväsendet måste istället byggas ut.

När staten flyttar eller bygger ut verksamhet i landet finns det en poäng i att verksamheten har en relation till medborgarna där. Därför behöver rättsväsendets fysiska närvaro i landet öka.

Flera kommuner har haft tingsrätter som inte finns kvar idag. Det hade de behövt göra. Dels för att den helt nödvändiga utbyggnaden av polisväsendet förhoppningsvis leder till att fler brott beivras över hela landet och därmed fler brottmål för en tingsrätt att hantera, dels för att medborgarna ska ha den trygghetsskapande rättsstaten nära.

Det behövs mer rättslig närvaro över hela landet. Brott ska inte läggas på hög. Därför satsar vi i Kristdemokraterna en miljard kronor över de kommande tre åren bland annat för att fler tingsrätter ska kunna öppnas i Sverige.

När Sverige behöver fler tingsrätter väljer regeringen att underfinansiera domstolarna. Sverige förtjänar bättre.

Andreas Carlson, rättspolitisk talesperson (KD)

Ricardo Chavez, Ordförande Kristdemokraterna Växjö

Här saknas innehåll

Annons
Annons
Annons
Annons