Annons

Debatt: Tillväxt i skogen - en del av lösningen på klimatkrisen

Debattartikel av representanter från Centerpartiet i södra Sverige
Publicerad 11 april 2021
Detta är en opinionstext i Vxonews. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
.
.Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT

Regeringen har presenterat en utredning som analyserar och ger förslag till den framtida skogspolitiken. Skogens betydelse för våra regioner i södra Sverige, för Sveriges ekonomi, liksom för klimatet kan inte nog uppmärksammas. Skogen och skogsnäringen spelar en central roll i sin förmåga att binda koldioxid, ersätta fossil råvara med förnybar och i att bidra till våra regioners och hela Sveriges välstånd. Men det råder delade meningar om på vilket sätt skogens förutsättningar ska se ut.

Samspelet mellan naturintressen, ekonomisk avkastning, modern teknik och behovet av hållbara produkter står inte emot varandra enligt Centerpartiet. Vi är övertygade om att vi kan balansera ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Skogen är en del av lösningen i klimatfrågan för byggnadsmaterial, bränslen och faktiskt kläder! Skogen är en framtid, både som näring och upplevelse!

Annons

Vi välkomnar förslaget i utredningen att skydd av skog i huvudsak ska bygga på frivilliga initiativ från markägarna. Då markområden avsätts till naturskyddsändamål, skall markägaren kompenseras. Andra förslag pekar dock åt motsatt håll. Utredningen gör en väldigt långtgående tolkning av hur mycket skog som ska skyddas för att Sverige ska leva upp till våra internationella avtal om biologisk mångfald. Vår syn är att statistiken över hur skyddad skog räknas behöver harmoniseras i Europa för att kunna ha relevanta jämförelser. En av utredningens ekonomiskt mest omfattande förslag gäller fjällskogen. Det berör inte direkt vår geografi, men kan få konsekvenser för resurser att arbeta med skydd och skötsel av formellt och frivilligt avsatta områden med höga naturvärden i andra delar av landet.

Skogsbruk bedrivs väldigt olika i Europa och även i Sverige. I Norrland bedrivs en stor del av skogsbruket av staten eller stora privata koncerner. I södra Sverige är den mesta skogen brukad av bönder med relativt små brukningsenheter. Det spelar naturligtvis stor roll, för hur skötseln går till. Vår syn är att en mångfald av skogsägare ger en mångfald i skogen. Anledningen till att vi har en rik biologisk mångfald i skogen är att olika ägare har olika intressen. Det vill vi bejaka. Det finns många dåliga exempel på när staten har styrt skogsskötseln på ett dåligt sätt, som förstört stora naturvärden. Tex. Jakten på björksly som bland annat ledde till hormoslyrbekämpningen eller tvånget att avverka 5:3 skogar. Därför är ett stöd till frivilliga avsättningar ett bra sätt att nå höga naturvärden i skogen.

Det finns all anledning att diskutera skogens utveckling och där är vi alla berörda. Som ägare, friluftsälskare, industri, orienterare eller bara ”Vill vara där”. Vi har olika ingångar. Vi har olika lösningar. Vi måste komma överens om villkoren. Skogen som koldioxidätare, som möbel och hustillverkare, som boendeplats för vår fauna, som stället med tystnad, skidbacke eller orienteringskontroll är vi alla beroende av. Äganderätten med hänsynstagande och ersättning för frivillig särskild naturhänsyn ska vara principerna för framtiden. Så att skogen kan fortsätta bidra till den ekonomiska tillväxten.

För Centerpartiet i södra Sverige

Sven Sunesson, Gruppledare Region Kronoberg

Karin Helmersson, Ordförande Regionala Utvecklingsnämnden Region Kalmar

Helene Andersson, Gruppledare Region Halland

Lars Karlsson, Gruppledare Region Blekinge

Leif Andersson Vice ordförande Trafik, Infrastruktur och Miljö Region Jönköping

Annons
Annons
Annons
Annons