Annons

Debatt: Tiotusentals företag riskerar att gå under

Växjö • Publicerad 7 april 2020
Detta är en opinionstext i Vxonews. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Foto: Ernst Henry Photography

Debatt av Jan-Olof Jacke, vd på Svenskt Näringsliv, och Ulrika Bennesvec, regionchef i Kronobergs län.

Coronakrisen gör att det svenska näringslivet nu är i sin värsta kris sedan 1930-talet. Tiotusentals företag riskerar att gå under, hundratusentals jobb att försvinna och välfärden för alla i Sverige att skadas för lång tid framöver. 


Annons

Svenskt Näringsliv har analyserat hur företag och arbetsmarknad drabbas av den nedstängning som nu pågår. Analysen visar att 30 000 företag skulle ha svårt att undvika konkurs vid en månads nedstängning, trots de insatser som regeringen gjort hittills.

Detta är den verklighet som svenska företag nu möter. Stora fasta kostnader och inga eller små intäkter driver tiotusentals bolag mot konkurs – och Sverige mot massarbetslöshet. Det är ett samhälle som ingen vill uppleva. Det måste finna arbetsplatser att gå tillbaka till när krisen är över.

I många fall är det företag som under decennier skapat välstånd, jobb och genererat stora skatteintäkter. De har konkurrenskraftiga produkter och tjänster, de har sunda finanser.

Men det hjälper inte när ekonomin i princip stängs ner. Sveriges förmåga att övervintra som land hänger helt enkelt på om våra företag kan göra det.


De åtgärder som regeringen hittills vidtagit är otillräckliga, tempot för lågt och tillgången till verkligt stöd för osäkert.


Ett övervintringspaket för det svenska näringslivet behöver omfatta i storleksordningen 200 miljarder kronor. Det är väldigt mycket pengar. Men det är mindre än de kostnader som riskerar att följa av otillräcklighet och passivitet.
 


Det behövs ett brett program med mer kraftfulla åtgärder:
 


Kraftigt förstärkt system för korttidspermittering 
Minskningen av arbetstiden ska kunna vara upp till hundra procent. Den totala lönekostnaden ska minska med motsvarande arbetstidsminskningen.
 


Räddningsersättning vid intäktsfall 
Vi har föreslagit ett träffsäkert system för att direkt hjälpa företag som får ett brant intäktsbortfall och som behöver kunna finansiera fasta kostnader.

Likviditetsstärkande åtgärder måste ut till företagen 
Möjligheterna att säkra likviditeten genom anstånd med skatter behöver stärkas. Många företag vill inte skuldsätta sig i nuvarande situation. Räntorna på de uppskov staten erbjuder är allt för höga. Företagen ska kunna säkra sin likviditet utan att undergräva sin överlevnadsförmåga.

Annons

Regeringen måste agera nu och den måste agera kraftfullt. Kostnaden för att inte göra det och därmed tvingas hantera de ekonomiska och sociala konsekvenserna av företagsdöd och massarbetslöshet blir mycket större. 
 
Det är nu det gäller.

Jan-Olof Jacke, vd Svenskt Näringsliv

Ulrica Bennesved, regionchef Kronobergs län

Annons
Annons
Annons
Annons