Det är den värsta spridaren av coronaviruset

.
Foto: Lars-Goran Rydqvist

På offentliga platser i samhället finns det många ytor som många människor tar i. Det är dörrhandtag, kundvagnar, kortterminaler och kaffemaskiner. Enligt Region Kronoberg är händerna den värsta spridaren av coronaviruset.

– Våra händer är en stor bov i dramat när det gäller spridning av virus. En viktig faktor är att beakta risken för indirekt kontaktsmitta via våra händer – till exempel från dörr- och skåpshandtag, kaffekannor och andra ytor i gemensamma utrymmen som många tar i. Det är klokt att regelbundet desinfektera sådana ytor, och att tänka extra mycket på handhygienen, säger Region Kronobergs smittskyddsläkare Christian Blomkvist.

Region Kronobergs vårdhygienavdelning har tagit fram ett antal rekommendationer för hur man kan minimera risken för spridning av coronavirus mellan medarbetare men som också kan tillämpas i andra offentliga miljöer.

Viktiga åtgärder och tips för att minska smittspridningen – både på arbetsplatser och andra allmänna utrymmen:

Källa: Region Kronoberg