Annons

Efter beslutet om partnering - nu får (S) hitta andra sätt att påverka

En debattartikel av Henrietta Serrate (S) och Robert Olesen (S).
Växjö • Publicerad 13 december 2019
Detta är en opinionstext i Vxonews. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
.Foto: Lena Gunnarsson

I veckan beslutade regionstyrelsen om entreprenadupplägget för byggnationen av nytt sjukhus i Växjö. Det moderatledda styret tillsammans med Sverigedemokraterna förordade partnering, vilket röstades igenom. Socialdemokraterna hade ett annat förslag och reserverade oss därför mot beslutet.

Vad föreslog då Socialdemokraterna? Vi föreslog utförandeentreprenad som entreprenadform, en mycket delad entreprenad som övergår i samordnad generalentreprenad och fast pris med index efter anbud. Vi inser att detta är facktermer och ointressanta för de allra flesta. Därför har vi lagt störst kraft på att formulera vad vi ville uppnå med vårt förslag.

Annons

Socialdemokraternas förslag innebar att Region Kronoberg skulle ges möjlighet att påverka alla delar i processen, eftersom att alla delar i byggnationen med vårt förslag kunde upphandlas var för sig med Region Kronoberg som sammanhållande aktör. Vi tror att regionen med det hade getts bäst möjligheter att påverka genom hela byggprocessen.

För oss socialdemokrater är det viktigt att så många regionala skattekronor som möjligt ska stanna i Kronoberg, hos kronobergarna. Byggnationen av ett nytt lasarett i Kronoberg ska tillskapa nya regionala jobb. Vi tror att möjligheten för fler regionala aktörer att vara med i byggprocessen, och därmed skapa nya jobb, stärks desto mer Region Kronoberg kan påverka genom hela processen.

Vi tror också att vårt förslag hade inneburit att Region Kronoberg haft bättre möjlighet att påverka och tar större ansvar kring att ge medarbetarna möjlighet att påverka sin nya arbetsplats och att se till att alla som är delaktiga i byggprocessen har schyssta arbetsvillkor och en schysst arbetsmiljö. Också regionfullmäktiges beslut om att transparens och offentlighetsprincipen ska vara styrande genom hela processen, något vi socialdemokrater yrkade på och fick igenom, tror vi hade varit lättare att uppnå med vårt förslag.

Vad händer nu när Socialdemokraternas förslag inte vann gehör? Socialdemokraterna kommer fortsätta att vara en aktiv part i byggnationen av det nya lasarettet. För oss socialdemokrater har det varit viktigt att redan från början vara med och påverka - och det kommer fortsätta vara minst lika viktigt, om inte viktigare framöver. Regionstyrelsens arbetsutskott har utsetts till politisk styrgrupp för byggnationen, ett krav vi tidigt förde fram. Vi kommer hela processen igenom ställa frågor, granska och lägga fram egna förslag.

Styrkan i det här projektet är att alla partier i Region Kronoberg är överens om målet - att bygga ett nytt lasarett. Det skapar ett bra diskussionsklimat och en känsla av gemensamt ansvar för att beslutet att bygga nytt lasarett ska förverkligas på bästa sätt. Vi tror att det är avgörande för att kunna hålla både tidplan och kostnad - något som är bra för alla kronobergare.

Debattartikeln är skriven av Henrietta Serrate (S) oppositionsråd, och Robert Olesen (S) 2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Annons
Annons
Annons
Annons