Annons

Eva Nordmark besöker Växjö: Så satsar regeringen för att stärka kommunen

Debattartikel av arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) och riksdagsledamot Monica Haider (S).
Växjö • Publicerad 12 februari 2020
Detta är en opinionstext i Vxonews. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark
Arbetsmarknadsminister Eva NordmarkFoto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

I dag har drygt 5,1 miljoner svenskar ett jobb att gå till och vi har en sysselsättningsgrad som är historisk sett hög. Men vi behöver ha beredskap för sämre tider. Vi har under en lång tid vetat att svensk ekonomi står inför en avmattning, och nu befinner vi oss i den med en stigande arbetslöshet. Människor ska aldrig stå ensamma inför samhällsproblemen. Vi behöver möta dem tillsammans.

Arbetsförmedlingen ansvarar för den statliga arbetsmarknadspolitiken. Oavsett var en arbetssökande bor ska man kunna få stöd och service från Arbetsförmedlingen. Även kommunerna spelar en avgörande roll för att människor ska komma i arbete. I dag är arbetsmarknadsminister Eva Nordmark i Växjö för att träffa både kommunen och Arbetsförmedlingen i Växjö.

Annons

Under 2019 förändrades förutsättningarna för arbetsmarknadspolitiken. Med Moderaternas och Kristdemokraternas budget för 2019 minskades medlen till Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadspolitiska insatser med över tre miljarder. Under 2019 och 2020 genomför Arbetsförmedlingen personalneddragningar och myndigheten har beslutat att lägga ner ett stort antal kontor. Samtidigt har regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna kommit överens om att Arbetsförmedlingen ska reformeras för att förbättra effektiviteten i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Reformen ska genomföras på ett ansvarsfullt och ordnat sätt.

Regeringen har gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att säkerställa, och vid behov återställa, en ändamålsenlig lokal närvaro på samtliga av de orter där beslut om att lägga ned kontor har fattats under 2019. Regeringen har också utökat det ekonomiska utrymmet för myndigheten under 2020, vilket ger myndigheten ökad flexibilitet.

Arbetsförmedlingens bestämmer själva över sin organisation. Men uppdraget till myndigheten är tydligt. Arbetsförmedlingens lokala närvaro ska säkerställas för att bl.a. skapa goda möjligheter för arbetslösa att vid behov boka fysiska möten och att de arbetslösa som behöver stöd ska få det samt tillgodose behov av samverkan med kommuner och andra aktörer. Det ska finnas en väl fungerande kontinuerlig fysisk närvaro och tillgänglighet i hela landet.

Kommuner har en stor betydelse för människors väg ur arbetslöshet. Det gäller inte minst för unga, nyanlända och långtidsarbetslösa - människor som ofta har behov av stöd både från Arbetsförmedlingen och kommunen. Samverkan på lokal nivå behöver fungera både i stödet till den enskilda och på strategisk nivå. Det är viktigt att staten fungerar som en tydlig part i detta gemensamma åtagande.

Regeringen fortsätter sätta välfärden först. Under förra mandatperioden tillfördes över 35 miljarder till kommunsektorn och nu arbetar 100 000 fler i Sveriges välfärd. Sedan tidigare har regeringen aviserat att man avser att lägga till 20 miljarder kronor under mandatperioden.

Under hösten har regeringen följt utvecklingen i kommuner och regioner. Utifrån denna analys och den fortsatta avmattningen i svensk ekonomi har regeringen kommit fram till att det finns ett behov av att under 2020 förstärka de generella bidragen till kommuner och regioner. Regeringen och samarbetspartierna är därför överens om att satsa fem nya välfärdsmiljarder till kommuner och regioner för 2020 för att trygga medborgarnas tillgång till en bra vård, skola och omsorg. För Växjö kommer det kunna handla om runt 31 miljoner.

Det finns många lediga jobb - cirka 100 000 stycken. Låt oss tillsammans arbeta för att dessa tillsätts.

Eva Nordmark, arbetsmarknadsminister (S)

Monica Haider, riksdagsledamot (S)

Annons
Annons
Annons
Annons