Färre polisanmälningar under coronakrisen

Foto: Lena Gunnarsson

Under mars månad minskade antalet inkomna ärenden i polisregion Syd med 3,6 procent, jämfört med samma månad föregående år.

Enligt polisen är dock ännu för tidigt att dra några klara slutsatser kring coronapandemins påverkan på brottsutveckling i polisregion Syd.

Tillgreppsbrott, trafikbrott, våldsbrott och bedrägeribrott har minskat onormalt mycket. Enligt polisen är en trolig orsak att färre människor rör sig utomhus, samt att stängda gränser med anledning av coronapandemin begränsar rörligheten för internationella brottsnätverk.

Antalet anmälda skadegörelsebrott ökat med 38,8 procent. Ärenden som gäller brott i parrelationer har ökat med åtta procent.