Fastigheter i Växjö certifieras

Foto: HSB

HSB:s fastigheter Hackan, Eldaren och Stinsen i Växjö har tilldelats certifieringen Miljöbyggnad Silver. Hackan består av 51 stycken hyresrätter på Hov, Eldaren har 81 bostadsrätter på Södra stationsområdet och grannområdet Stinsen har 76 bostadsrätter.

– Det är roligt att se att det strukturerade arbete vi utför vad gäller Miljöcertifieringen ger frukt. De nybildade föreningarna och våra hyresgäster efterfrågar i allt större grad Miljöcertifieringen, vilket gör det extra roligt att vi på kort tid har lyckats certifiera tre fastigheter, säger Kajsa Högelius, affärsområdeschef för nyproduktion på HSB Sydost.

Miljöbyggnad är ett svenskt system för miljöcertifiering av byggnader.