Fem nya dödsfall – person i yngre medelåldern avliden

.
Foto: ERIK SIMANDER

Det senaste dygnet har fem dödsfall till följd av covid-19 rapporterats in i Kronobergs län. Det är två äldre personer som avlidit på sjukhus och två äldre som avlidit utanför sjukhus. Den femte personen är en person i yngre medelåldern som avlidit i sitt hem.

– Det förekommer även att yngre personer drabbas hårt och avlider av covid-19 även om det är väldigt ovanligt. Det är beklagligt men vi vet att det kan förekomma, säger Christian Romin Blomkvist, smittskyddsläkare i Region Kronoberg.

Personen var i kontakt med sin vårdcentral en dryg vecka före sin död. Patienten fick då råd angående egenvård i hemmet.

Totalt har 51 personer avlidit till följd av virussjukdomen.