Flygbolaget ansöker om rekonstruktion

Foto: Nadia Hagberg

Under måndagen ansökte flygbolaget BRA om rekonstruktion hos tingsrätten. Alla flygningar har pausats från den 6 april och tills vidare.

”Under rekonstruktionen kan BRA enligt lag inte betala ut något belopp för skulder förrän ett ackord ingåtts. Vi kan i dagsläget inte veta när det blir. Vi beklagar djupt de negativa effekterna detta medför för alla våra kunder och leverantörer”, skriver flygbolaget på sin hemsida.

BRA skriver också att de har som ambition att återuppta trafiken efter sommaren. De rekonstruerar företaget med förhoppning om att stå starkare i framtiden.