Annons

Företag är ett måste för att Kronoberg ska klara krisen

Debattartikel av Ulrica Bennesved, Regionchef Svenskt Näringsliv Kronoberg.
Kronoberg • Publicerad 14 november 2020
Detta är en opinionstext i Vxonews. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
.
.Foto: Johanna Eriksson

Att smittspridningen nu åter tar fart och att restriktionerna skärps ytterligare drabbar företag och jobb både i Kronoberg och i hela landet. Därför är det bra att regeringen och samarbetspartierna vill förlänga viktiga krisåtgärder – men det räcker inte.

Svenskt Näringsliv är de svenska företagens starkaste och viktigaste röst. Vår direktkontakt med 60 000 företag ger oss en unik uppfattning av hur det svenska näringslivet mår och vad det behöver.

Annons

I en hemställan till regeringen för några veckor sedan listade vi tre förutsättningar för att inte livskraftiga och fullt fungerande företag ska gå under utan egen förskyllan: Såväl omställningsstödet som möjligheten till korttidspermittering och anståndet med skatteinbetalningar måste förlängas. Regeringens besked i veckan, att man tagit till sig och gjort realpolitik av förslaget i sin helhet, var därför mycket välkommet. För många företag innebär det hela skillnaden mellan överlevnad och konkurs, för andra att man får en möjlighet att behålla konkurrenskraften gentemot företag i länder som redan vidtagit motsvarande åtgärder.

Men det räcker inte. Sedan dess har ytterligare restriktioner införts, och i veckan kom nästa kalldusch för den redan mycket hårt prövade besöks- och restaurangnäringen, när krogar och restauranger tvingas stänga klockan 22.30. Signalvärdet är förödande, och vid sidan av ytterligare omsättningstapp och risk för nedläggning så vittnar företag i en redan kraftigt försvagad bransch nu om att de riskerar att tappa mångårig och kompetent personal till andra sektorer. Självklart måste åtgärder vidtas för att begränsa smittspridningen men då måste ytterligare åtgärder sättas in, och det fort. I resebyrå- och persontransportsektorn, som fått ännu tydligare näringsförbud, är det i många fall endast direkta akutstöd som kan rädda företagen. Svenskt Näringslivs Företagarpanel visade i september att nästan hälften av de tillfrågade företagen i Kronoberg har minskat sin omsättning det senaste halvåret, och av företagen i länet har 19 procent minskat sina investeringar och 26 procent minskat antalet anställda under samma tid. Det är siffror att ta på största allvar. Och utrymme finns – när de första krispaketen presenterades i våras uppgav regeringen att utrymmet för krissatsningar låg på runt 4 procent av BNP och hittills har 1,7 procent använts.

Vi tar inte lätt på att begära krisåtgärder, men det har blivit uppenbart hur mycket de verkligen behövs. Varje företag som kan räddas innebär förbättrade möjligheter att återstarta Sverige när krisen är över.

Att regeringen och samarbetspartierna lyssnat till varningssignalerna från våra medlemsföretag och oss i Svenskt Näringsliv är mycket välkommet och viktigt. De åtgärder som vidtagits kommer rädda företag och jobb, både i Kronoberg och i hela landet. Men det kommer som sagt att krävas ytterligare insatser. Krisen är tyvärr långt ifrån över.

Ulrica Bennesved, Regionchef Svenskt Näringsliv Kronoberg

Annons
Annons
Annons
Annons