Företagare misstänks för flera brott

Foto:Urban Nilsson, Smålandsposten

En företagare har åtalats för grovt bokföringsbrott, grovt försvårande av skattekontroll, försvårande av skattekontroll samt bokföringsbrott. Det är talan om näringsförbud och företagsbot.

Enligt åtalet ska företagaren ha åsidosatt bokföringsskyldigheten genom att underlåta att löpande bokföra affärshändelser alternativt bevara räkenskapsinformation på ett betryggande sätt. Bolaget försattes i konkurs i oktober förra året.