Företaget skjuter upp årsstämman

.
.
Foto:Urban Nilsson

Styrelsen för Balco AB har beslutat att skjuta upp årsstämman från den 14 maj till den 17 juni. Beslutet har fattats till följd av den förhöjda risknivån för spridning av coronaviruset Covid-19.

”Balcos ledning följer utvecklingen i de länder där vi är verksamma dag för dag och gör allt som är möjligt för att fullfölja de åtagande vi har mot våra kunder och för att säkra såväl våra medarbetares hälsa som vår verksamhet”, skriver Balco i ett pressmeddelande.

Enligt pressmeddelandet ser Balco ett fortsatt stort intresse från marknaden. Spridningen av coronaviruset påverkar dock företaget eftersom det är svårt att få access till kunderna.