Företaget vinner upphandling i Växjö

Foto:Peab Asfalt

Växjö kommun har skrivit kontrakt med Peab Asfalt gällande asfaltbeläggningar under året. Uppdraget, värd omkring 30 miljoner kronor, omfattar underhållsbeläggningar och lagningsarbeten till kommunen.

Alla projekt kommer att läggas med ECO-asfalt som minskar klimatpåverkan och sparar naturresurser. ECO-Asfalten kan helt ersätta konventionell varmtillverkad asfalt i alla typer av applikationer, bland annat högtrafikerade vägar, flygfält, industriplaner, hamnar, gator och cykelbanor.