Förslag: Erbjuda omsorgspersonal tillsvidareanställning

Malin Lauber.
Foto: URBAN NILSSON

Socialdemokraterna i Växjö vill att kommunen ska erbjuda medarbetare inom omsorgen tillsvidareanställning.

– Det är viktigt att vi har en trygg, utbildad och kunnig personal i Växjö kommun. Ett sätt att behålla våra medarbetare är att i högre utsträckning erbjuda tillsvidareanställning istället för vikariat, säger Malin Lauber (S) kommunalråd i opposition.

Partiet anser att tillsvidareanställning ökar tryggheten för medarbetaren och på så vis ökar också tryggheten för såväl verksamheten som för omsorgstagarna.