Fyra omsorgstagare coronasmittade

Foto: Lennart Ernstsson

Under tisdagskvällen fick Växjö kommun provsvar efter nya provtagningar på omsorgstagare. De visade att ytterligare fyra fall har konstaterats. På ett boende finns nu sju fall med omsorgstagare som insjuknat.

– Vi jobbar vidare med basala hygienrutiner, skyddsutrustning, att isolera omsorgstagare, ledningsstöd och daglig dialog med medarbetarna som jobbar därute, säger omsorgsförvaltningens chef Ewa Ekman till Smålandsposten.

Totalt har 18 fall konstaterats inom omsorgen i Växjö. Fyra personer har avlidit och en person har tillfrisknat.