Gräsmattor i Växjö blir ängar

.
Foto: LENNART MÅNSSON

I Växjö kommuns arbete för att gynna den biologiska mångfalden och få fler arter att trivas i kommunen kommer en del av kommunens gräsytor att omvandlas till blomrika marker.

Ungefär 20 ytor runt om i Växjö har valts ut. Totalt är det ytor på nio hektar som kommer att följas under sommaren för att se hur en gräsmatta kan utvecklas när det gäller örter, pollinatörer och upplevelsevärden.

– Vi har kartlagt våra gräsytor i Växjö för att se vilka områden som passar bäst att gå över från klippta gräsmattor till mer ängslika marker, säger Malin Karlsson, enhetschef på parkenheten.

Genom att omvandla vissa gräsmattor till ängsytor gynnas den biologiska mångfalden. Om örterna får blomma hittar bin och fjärilar mat och om gräsmattan inte klipps hinner fjärilslarverna utvecklas till nya fjärilar, skriver Växjö kommun i ett pressmeddelande.